Với chiêu bài “đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền”, thời gian qua, các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để công kích, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước. Chúng đưa ra luận điệu “Việt Nam đàn áp tôn giáo”, “vi phạm quyền tự do tôn giáo” của người dân; yêu cầu các tôn giáo phải được hoạt động tự do, không cần đặt dưới sự quản lý của Nhà nước…

Các đối tượng lợi dụng tự do tôn giáo

Từ thực tế hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, có thể thấy rằng đại đa số chức sắc tôn giáo, tăng ni, phật tử đã làm tốt việc đạo, việc đời, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, hướng dẫn tín đồ chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng đường lối, chính sách đổi mới, mở cửa và tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch đã núp dưới chiêu bài “tự do tôn giáo” để lái hoạt động của các tổ chức tôn giáo đi ngược với quy định pháp luật, bất chấp những lời răn dạy tốt đẹp trong giáo lý, giáo luật để mưu đồ cho tư lợi cá nhân một cách mờ ám. Điển hình là một số chiêu trò, thủ đoạn như sau:

– Được sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch, bọn phản động người Việt lưu vong tăng cường các hoạt động gây quỹ ở nước ngoài, tài trợ cho một số đối tượng tôn giáo cực đoan ở trong nước, triển khai các hoạt động chống phá chính quyền.

– Chúng đẩy mạnh hoạt động truyền thông (hàng ngàn website, blog… lập nhóm bí mật trên facebook để phân công thành viên trong và ngoài nước thu thập thông tin viết bài), nhằm xuyên tạc các vụ việc liên quan đến tôn giáo và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của nước ta để kích động người dân biểu tình, bạo loạn.

– Một số tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Ca-na-đa, Đức, Pháp, Bỉ, Séc… đã đồng loạt tổ chức biểu tình vào các ngày cuối tuần tại trung tâm các thành phố lớn và trước trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam, nhằm cổ vũ phong trào chống đối của các chức sắc và giáo dân cực đoan trong nước.

– Câu kết, móc nối, chỉ đạo, huấn luyện một số đối tượng trong nước tiến hành các hoạt động chống phá: Điển hình như việc các đối tượng ở nước ngoài tổ chức “khóa huấn luyện lãnh đạo trẻ” để huấn luyện kỹ năng tổ chức, lãnh đạo đám đông, cách thức viết bài, đưa tin, kinh nghiệm đối phó với cơ quan an ninh… cho một số đối tượng chống phá trong nước.

– Thúc đẩy hình thành các tổ chức “xã hội dân sự” trong Công giáo. Tìm cách thâu tóm các hội, nhóm “Thanh niên Công giáo”, “Club tương trợ”, “Người bạn của Nguyễn Quốc Quân”… Huấn luyện họ cách thức chuyển tải thông tin cho “đảng Việt Tân” và các tổ chức nhân quyền quốc tế.

– Lợi dụng các địa bàn giáp biên với nước ta để phát triển đạo “Tin lành Đêga” nhằm phát triển lực lượng và xây dựng đội ngũ cốt cán, từ đó chỉ đạo các “cơ sở ngầm” tại khu vực Tây Nguyên thu thập số liệu, hình ảnh để viết tin bài vu cáo chính quyền người Kinh “cướp đất, đàn áp người Thượng”.

Nhà nước Việt Nam, bên cạnh việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cũng nghiêm cấm mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo để vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Bất kỳ ai, nếu vi phạm pháp luật dù với bất cứ lý do gì đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Vì thế, những luận điệu cho rằng Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số người thiếu thiện chí với Việt Nam. Những luận điệu sai trái, thù địch này không thể là “vật cản”, “trở ngại” đối với Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh; ngày càng mở rộng giao lưu, hợp tác tin cậy với các quốc gia khác trên trường quốc tế.

Hits: 241

Similar Posts