Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 6 Uỷ viên Bộ Chính trị trúng cử Ban Chấp hành TƯ khoá XIII.

Tối 30/1, Đại hội XIII của Đảng công bố Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 6 Uỷ viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khoá mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII. Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

6 Uỷ viên Bộ Chính trị khác gồm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Bí thư thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết).

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng X,XI, XII, Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Nguồn: https://vtc.vn/danh-sach-8-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xii-trung-cu-bch-trung-uong-khoa-xiii-ar593698.html

Hits: 19

Similar Posts