Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch (gọi tắt là TLTĐ) càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hoạt động của chúng không còn được thực hiện đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền tập trung về một chủ đề thống nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cần nhận diện để chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Lợi dụng những hiện tượng tiêu cực, hạn chế trong đời sống xã hội như sự cố môi trường biển miền Trung; tình hình phức tạp trên Biển Đông, một số dự án chậm tiến độ; các vụ việc tham nhũng lớn, sự việc Đồng Tâm, vụ án hình sự Hồ Duy Hải…những đối tượng phản động đã công khai xuyên tạc vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, quy kết “đất nước lâm nguy”, “tình thế hiểm nghèo”. Chúng thường tập tủng vào những nội dung, hình thức chủ yếu sau:

Thứ nhất, chủ thể khởi xướng các chiến dịch tuyên truyền chủ yếu là các trung tâm, tổ chức thù địch Việt Nam ở nước ngoài như Tổ chức khủng bố Việt Tân; tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời; Đảng Dân chủ nhân dân hay các trung tâm truyền thông nước ngoài như Đài BBC tiếng Việt; VOA tiếng Việt; RFA tiếng Việt; các tổ chức quốc tế; các NGO nước ngoài…Bên cạnh đó, các chiến dịch tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng còn được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước, nhất là số dân biểu cực hữu trong chính giới các nước Mỹ và phương Tây; số đối tượng chống đối chính trị trong nước.

Thứ hai, nội dung tuyên truyền trong các chiến dịch được hướng theo một chủ đề thống nhất, như: Tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013; tuyên truyền chống phá cương lĩnh, dự thảo các văn kiện Đại hội; tuyên truyền xuyên tạc nguyên tắc tổ chức, vấn đề nhân sự Đại hội XIII…Thực hiện chiến dịch chống phá cương lĩnh, dự thảo các văn kiện Đại hội XIII nhiều trang mạng của các tổ chức phản động lưu vong và số đối tượng chống đối trong nước đã đồng loạt tán phát các bài viết có nội dung xuyên tạc cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời kêu gọi sửa đổi “toàn diện” văn kiện, đường lối chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò “độc tôn” của Đảng; thay đổi hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước; xây dựng nền kinh tế đa sở hữu bắt đầu từ năm 2021. Cụ thể trong bài viết “Vài suy nghĩ trước thềm Đại hội 13: Liệu Đại hội Đảng XIII sẽ có khác biệt?” của Nguyễn Đình Cống có đề cập đến hai việc quan trọng nhất của Đại hội XIII là Nhân sự và Báo cáo. Cống cho rằng “nếu không có những thay đổi cơ bản về nhận thức và cách làm thì mặc dầu tốn rất nhiều công sức, thời gian và kinh phí vẫn chỉ có thể chọn ra đội ngũ cán bộ làng nhàng với nhiều kẻ cơ hội, chỉ có thể soạn ra một báo cáo dài dòng với lời lẽ văn hoa nhưng nội dung thiếu chân thật, tạo ra sự lãng phí lớn”. Hoặc trong bài “Các nhóm thân hữu và tắc nghẽn thể chế đang gây hại cho Việt Nam” của PGS-TS Phạm Quý Thọ gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội có đề cập đến sai lầm của Đảng cộng sản  khi đi vào con đường đổi mới, ông cho rằng đó là “thập kỷ mất mát” mà nguyên nhân là do sự sai lầm của chính sách kinh tế dựa vào tập đoàn kinh tế nhà nước và sự tha hóa của bộ máy hành chính thiếu năng lực điều hành. Bản chất sâu xa là sự duy ý chí khi cho rằng Đảng cộng sản có thể lãnh đạo kinh tế thị trường mà vẫn duy trì chế độ độc tôn…Cá biệt có bài viết đối tượng còn đưa ra “lộ trình” cải cách thể chế ở Việt Nam theo 02 giai đoạn: (1) Chuyển đổi ĐCSVN từ Đảng nắm quyền thành Đảng cầm quyền, với cương lĩnh, điều lệ mới theo hướng hòa giải, hòa hợp dân tộc và dân chủ hóa đất nước. (2) Thực hiện cải cách hệ thống chính trị – nhà nước hiện tại thành nhà nước pháp quyền với hiến pháp mới và thể chế chính trị dân chủ đa nguyên.

Thứ ba, các chiến dịch tuyên truyền được tiến hành trong một thời gian nhất định với nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; các chiến dịch thường được tiến hành vào thời điểm trước và trong khi diễn ra Đại hội, chúng sẽ tăng dần về cấp độ, tính chất và quy mô sau đó sẽ giảm dần và kết thúc khi Đại hội Đảng kết thúc.

Thứ tư, mục đích trực tiếp của các “chiến dịch” tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng là nhằm phá hoại công tác chuẩn bị Đại hội, phá hoại công tác nhân sự; phá hoại các dự thảo văn kiện; gây mâu thuẫn, chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết nội bộ Đảng; làm suy giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên với Đảng, Nhà nước và chế độ; làm cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII không diễn ra theo kế hoạch hoặc không đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó chúng còn hướng tới những mục tiêu khác như: Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng; hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng; gây nhiễu loạn thông tin; gây mâu thuẫn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; kích động các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Các chiến dịch tuyên truyền chống phá Đại hội Đảng XIII của các TLTĐ thời gian qua không chỉ tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, gây ra những hoài nghi, hoang mang, mất niềm tin trong một bộ phận quần chúng, cán bộ, đảng viên mà còn tác động, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Bởi vậy mà hơn lúc nào hết chúng ta cần nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh ngăn chặn các chiến dịch tuyên truyền này.

Hits: 11

Similar Posts