Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả này.

Mở đầu phiên làm việc chiều 25/10, Quốc hội nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm, trong đó công bố số phiếu tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp của 44 chức danh lãnh đạo.

Trong 44 nhân sự thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm lần này, có một người khối Chủ tịch nước, 17 người thuộc khối Quốc hội, 23 thành viên Chính phủ, 2 nhân sự của khối các cơ quan tư pháp và một người thuộc khối Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 1
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu đánh giá tín nhiệm 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, tại phiên họp sáng 25/10 (Ảnh: Phạm Thắng).

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Đây cũng là hoạt động góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đặc biệt, theo quy định mới trong Nghị quyết 96 của Quốc hội, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 2
Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 44 chức danh lãnh đạo vào chiều 25/10 (Ảnh: Tiến Tuấn – Đồ họa: Thủy Tiên).

 

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 3
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 4
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 5
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 6
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của 44 lãnh đạo cấp cao - 7

Theo: dantri.com.vn

Hits: 20

Similar Posts