Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội facebook, và một số trang báo nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam như RFA, VOA, BBC, RFL.., báo rác của đám vong nô, sính Tây lông hay một số fanpage, hội nhóm phản động chống Việt Nam thường xuyên đăng tải tuyên truyền cho cái thứ gọi là “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam”. Vậy nó là cái thứ gì?

Về sự hình thành nghiệp đoàn độc lập Việt Nam là do 05 cá nhân: Bùi Thiện Tri làm chủ tịch, Trần Nghĩa Quân phó chủ tịch, Ben Đặng tổng thư ký và Phùng Tuệ Tâm phụ trách tài chính, tuyên bố thành lập vào đầu tháng 7/2020 tự xưng là tô chức tập hợp của những người xuất thân từ nhiều ngành nghề khác nhau, với mục tiêu thành lập các nghiệp đoàn tự do. Trong công báo thành lập tổ chức họ nhấn mạnh và tuyên bố rằng “Chỉ những nghiệp đoàn thật sự độc lập, không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào, không bị doanh nghiệp nào chi phối mới dám đứng lên bảo vệ quvền lợi chính đáng của người lao động” đúng là những kẻ xuyên tạc này, chúng đang mang nặng tư tưởng chống phá, chúng bóp méo và phủ nhận hoàn toàn vai trò và những thành quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị của VN đối với việc bảo vệ quyền lợi của người lao động, giai cấp công nhân.

Vê tính pháp lý của tổ chức này: Trước hết phải khẳng định hiện nay tổ chức này là một tổ chức hình thành bất hợp pháp, chưa dăng ký, chưa được cấp phép hoạt động trên lãnh thô Việt Nam theo quy định của luật pháp (Đ170, 172 Bộ Luật Lao động 2019, hay Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động quản lý hội…). Việc ra mắt, công khai hoạt động, quảng bá hình ảnh một cách rầm rộ trên các trang mạng xã hội khi chưa được cấp phép hoạt động đã thể hiện tính chất coi thường pháp luật của tổ chức này. Ngoài ra những kẻ thành lập ra Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam chúng còn ngang nhiên thể hiện bản chất chống đối khi cho rằng tố chức bất hợp pháp này sẽ “đồng hành” cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội, được thành lập một cách hợp pháp và được nhà nước công nhận là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyên, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động vậy Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam là cái thứ gì mà đòi “đồng hành”. “…hiện nay chúng tôi vẫn chưa đăng ký họat động với chính quyền “. “Chúng tôi hv vọng xẽ đồng hành với tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…” Bùi Thiện Tri trả lời phỏng vấn của RFA.

Thực tế, hiện nay không chỉ có Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam hình thành và công khai hoạt động một cách bất hợp pháp, mà trước đó một số tổ chức bất hợp pháp khác được lập ra và hoạt động dưới cái mác Xã hội dân sự, độc lập, dân chủ, nhân quyền như: Văn đoàn dộc lập, Hội nhà báo độc lập, Công đoàn độc lập, Hội anh em dân chu, Hội tù nhân lương tâm…. Chúng tăng cường các hoạt động xuyên tạc, bóp méo hệ thống chính trị, âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, sự quản lý của nhà nước, đối lập với các cơ quan của hệ thống chính trị, hòng biến xã hội VN thành một đất nước vô tổ chức, vô kỷ luật để dễ bề cho chúng thực hiện các âm mưu diễn biến hòa bình phá hoại đất nước ta điển hình như cái đám Hội anh em dân chủ hay Hội tù nhân lương tâm… Vì vậy mỗi người dân hãy tự bảo vệ và thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng việc nhận thức rõ và vạch trần thủ đoạn của bọn phản động, những kẻ đang ngày đêm chống phá đất nước

Hits: 19

Similar Posts