Khắp các địa phương trên cả nước đều đang gấp rút tiến hành đại hội cấp cơ sở để tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Càng gần đến ngày tổ chức đại hội, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ 4.0, khi mà sự phát triển công nghệ thông tin ngày một nhanh chóng, các ứng dụng công nghệ, dịch vụ trực tuyến trên không gian mạng ngày càng trở thành phương tiện, phương thức để bọn “rận chủ” liên lạc và tiến hành chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Trong thời gian gần đây, hoạt động của chúng không còn kiểu “mệnh ai người ấy làm” nữa mà thay vào đó là chúng lựa chọn thống nhất một chủ đề, trong một khoảng thời gian nhất định, tập trung lực lượng, phương tiện theo kiểu “chiến dịch” để thực hiện ý đồ của chúng. Chúng gia tăng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đản, hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội XIII, bịa đặt nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang hình thành “phe cánh” để “tranh giành, đấu đá quyền lực, có “lợi ích nhóm”, “thanh trừng phe phái” trong công tác nhân sự, thậm chí chúng còn xuyên tạc rằng vấn đề nhân sự Đại hội Đảng XIII bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo…

Cụ thể đó là các bài viết: “Những ai sẽ vào tứ trụ tại Đại hội Đảng lần thứ XIII”, “Chân dung anh hùng – đại biểu Quốc hội”, “Trước thềm Đại hội Đảng, tổ chức lại sanh chuyện”, “Ai sẽ lãnh đạo Việt Nam sau hai năm nữa?”, “Tín hiệu định hướng cho tứ trụ, tam trụ triều đình”… Cá biệt, có bài viết, đối tượng còn đưa ra “lộ trình” cải cách thể chế ở Việt Nam theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển đổi Đảng Cộng sản Việt Nam từ Đảng nắm quyền thành Đảng cầm quyền, với cương lĩnh, điều lệ mới theo hướng hòa giải, hòa hợp dân tộc và dân chủ hóa đất nước. Giai đoạn 2: Thực hiện cải cách hệ thống chính trị – nhà nước hiện tại thành nhà nước pháp quyền với Hiến pháp mới và thể chế chính trị dân chủ đa nguyên.

Có thể thấy, chủ thể khởi xướng các hoạt động chống phá này không ai khác đó chính là các trung tâm, tổ chức thù địch Việt Nam ở nước ngoài như: “Việt Tận’, “Đảng vì dân”, “Tập hợp dân chủ đa nguyên”… cùng với các trung tâm truyền thông nước ngoài: RFA, BBC tiếng Việt… và các tổ chức “Ân xá quốc tế”, “Tù nhân lương tâm”, “Theo dõi nhân quyền thế giới”…

Âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch liên quan đến Đại hội XIII của Đảng không chỉ tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, gây ra những hoài nghi, hoang mang, mất niềm tin trong một bộ phận quần chúng, cán bộ, đảng viên mà còn tác động, ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh, trật tự và quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Từ nay đến khi diễn ra và kết thúc Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, bất mãn với chế độ sẽ càng đẩy mạnh thực hiện âm mưu, ý đồ chống phá của chúng. Đặc biệt, chúng sẽ triệt để khai thác các ứng dụng, dịch vụ, tiện ích trên không gian mạng để tán phát đơn thư, đơn tố cáo, đơn kiến nghị…từ đó gây áp lực hoặc hạ uy tín, tạo luồng dư luận xấu về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu tuyên truyền của bọn “rận chủ” này, nhanh chóng báo tin, tố giác tội phạm cho các cơ quan chức năng để nhanh chóng dập tắt những “hy vọng” lật đổ chế độ của chúng./.

Hits: 32

Similar Posts