Trong không khí phấn khởi mọi miền Tổ quốc đang hướng về kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng miền nam, thống nhất  đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) đó là mốc thời gian của mỗi một năm toàn dân tộc Việt Nam cùng nhìn lại cột mốc vĩ đại, đánh dấu bước ngoặt quyết định đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, có không ít tổ chức phản động, lưu vong, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị, chống đối, thù địch vẫn ráo riết thực hiện các âm mưu, hoạt động chống Việt Nam, chúng tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước, phủ nhận những thành quả của Cách mạng Việt Nam, sự hy sinh to lớn vì chính nghĩa của dân tộc, chúng lặp đi lặp lại các câu từ “30/4 là ngày quốc hận”; “ tháng 4 đen”…chúng cố tình xuyên tạc rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta  là cuộc “nội chiến” cho rằng nếu không có ngày 30/4/1975 thì miền nam Việt Nam ngày nay phát triển không hề thua kém các nước khác như Singgapore, Thái Lan… hòng bóp méo sự thật về cuộc chiến tranh giành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thời gian qua, một số tổ chức phản động lưu vong như “Việt Tân”; “chính phủ quốc gia lâm thời”…luôn ráo riết tìm các móc nối, chỉ đạo các đối tượng trong nước thực hiện các hoạt động liều lĩnh, cực đoan vào dịp 30/4 & 01/5, với những thủ đoạn như: thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để móc nối, lôi kéo tài trợ tiền, hướng dẫn chế tạo chất nổ…nhằm lấy cớ tụ tập, biểu tình gây rối ANTT; công khai tuyên truyền, kiêu gọi kích động các hành vi phá hoại, gây rối….gây mất ổn định tình hình An ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội và gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nhưng những luận điệu xuyên tạc, cũng như những hành động kích động, chống phá dù núp dưới danh nghĩa và sử dụng chiêu trò nào cũng không thể phủ nhận được bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước, chiến thắng 30/4/1975  đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền nam Việt Nam. Chiến thắng 30/4/1975, luôn là niềm tự hào của toàn dân tộc Việt Nam, là nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tình tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi đó còng là thành quả của rất nhiều mất mát, hy sinh của các thế hệ cha ông. Nên mỗi dịp 30/4 chúng ta không chỉ vui mừng vì đất nước được độc lập, tự do mà còn là ngày tưởng nhớ công lao những người đã anh dũng hi sinh xương máu cho Tổ quốc. Đồng thời, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu, nêu cao tinh thần  cảnh giác, nhận diện rõ những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, chống đối, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động nhất là trên môi trường không gian mạng, góp phần bảo vệ bình yên và niềm vui trọn vẹn của ngày toàn thắng./.

Hits: 25

Similar Posts