Các thế lực thù địch mà cụ thể ở đây là “Việt Tân” bằng lăng kính “méo mó” lại phân tích những kết quả quan hệ quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia chỉ là “khả năng xin xỏ”. Liệu rằng một tổ chức khủng bố, luôn rắp tâm chống phá đất nước như “Việt Tân” đã làm được gì mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân. Xin khẳng định là chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, thế nhưng chúng lại luôn cố tình xuyên tạc, phủ nhận những công sức, những thành tựu của Đảng, Nhà nước ta. Việc “Việt Tân” xuyên tạc những sự kiện chính trị – xã hội liên quan đến Việt Nam không gì lạ với mục tiêu cao nhất là suy giảm lòng tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chia rẽ đoàn kết dân tộc, gây hoang mang trong nhân dân. Chính vì vậy mọi người dân nên cảnh giác trước âm mưu, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của “Việt Tân”.

Hình ảnh trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân

Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tình hình tranh chấp trên Biển Đông giữa các quốc gia ngày càng leo thang có nguy cơ dẫn đến xung đột vũ trang, nhất là sau khi toà trọng tài quốc tế phán quyết không công nhận về căn cứ lịch sử đường lưỡi bò chín đoạn trên Biển Đông do phía TQ đưa ra… Các thế lực thù địch lại lợi dụng internet và mạng xã hội để ra sức xuyên tạc, chống phá. Qua đó, “Việt Tân” triệt để lợi dụng tâm lý bất bình của quần chúng nhân dân về những vấn đề liên quan chủ quyền lãnh thổ, tranh chấp biển, đảo…, thậm chí tài trợ tiền để kích động thanh niên, sinh viên tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình quy mô lớn, xây dựng và tán phát kịch bản “lật đổ chế độ tại Việt Nam”.

Trước tình hình trên, đòi hỏi các cấp, ngành nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, tập trung nghiên cứu, đánh giá, dự báo, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, đặc biệt là phương thức hoạt động mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng để cùng nhân dân phản bác, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” liên quan đến tình hình biển, đảo. Cùng đó, tăng cường cung cấp thông tin chính thống về tình hình Biển Đông và bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực. Không để những “khoảng trống tâm lý, tâm trạng” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc./.

Hits: 29

Similar Posts