(Ảnh chụp: Bài viết phản động của “Báo tiếng dân” trên internet)

Vấn đề nhân sự và tuyển chọn nhân sự luôn luôn có vị trí rất quan trọng trong bất kỳ một tổ chức, xã hội nào hay bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy. Bởi vì đó là việc lựa chọn, khai thác tất cả các tiềm năng của con người trong việc sử dụng, vận dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử, giá trị đạo đức hay chính là việc khai thác cái tài, cái đức của con người để đảm đương tốt nhất những công việc sẽ được giao.

Tuyển chọn nhân sự như bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng: “… trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, ở bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định; công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ bắt đầu chuẩn bị thành lập Đảng bằng việc đào tạo và huấn luyện cán bộ. Bác khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”; “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng….”. Thế nhưng gần đây, khi Hội nghị Trung ương lần thứ 14 (khóa 12) của Đảng họp để chuẩn bị các nội dung cho Đại hội XIII của Đảng. Các nội dung, chương trình Hội nghị được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có việc giới thiệu, chuẩn bị nhân sự Bộ chính trị, Ban bí thư cho khóa tới. Thì công tác nhân sự của Đảng khoá XIII lại trở thành chủ đề để đám đài báo chống Cộng như RFA, VOA… hay đám báo lậu phản động “báo tiếng dân”, khủng bố Việt Tân cùng các trang facebook của một số cá nhân phản động, cơ hội chống phá cày sới để tuyên truyền, xuyên tạc rầm rầm trên internet, mạng xã hội như thể đây là những tin “sốt dẻo”, “giật gân”. Nhưng nội dung thì vẫn chỉ là những cái cũ như: trên VOA, một trang chống phá Việt Nam quyết liệt có trụ sở tại Hoa Kỳ đưa ra những luận điệu tuyên truyền “Ý thức hệ và điều cần thay đổi”, “Cung cách chuẩn bị nhân sự và đường lối xây dựng xã hội không thay đổi, vẫn là kiên trì xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vẫn coi học thuyết xây dựng xã hội của Lênin làm nền tảng tư tưởng – lý luận thì đừng mong một sự thay đổi tốt đẹp”  mục đích chính vẫn là đả phá nền tảng tư tưởng của Đảng chủ nghĩa Mác – Lênin, cổ súy cho quan điểm “đa nguyên, đa đảng” như bấy lâu chúng vẫn làm. Ngoài ra đáng chú ý là tờ báo lậu “Báo tiếng dân” đã xuyên tạc Trung ương lần thứ 14 là hội nghị mà trong Đảng CSVN diễn ra việc đấu đá lẫn nhau, tranh giành vị trí cấp cao trong nội bộ Đảng Cộng sản, đây cũng là tờ báo đã bắt bẻ câu chữ khi Trung ương lần thứ 14 đặt vấn đề một cách nghiêm túc cho các đại biểu cân nhắc đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết… trong quá trình lựa chọn, giới thiệu nhân sự Bộ chính trị, Ban bí thư chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.  Nhưng tờ “Báo tiến dân” lại đưa ra luận điệu cho rằng Đảng đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của quốc gia, dân tộc, từ đó suy diễn rằng trong trường hợp có mâu thuẫn giữa lợi ích của Đảng với quốc gia dân tộc thì người đảng viên không có lựa chọn nào khác là phải từ bỏ lợi ích quốc gia, dân tộc để bảo vệ lợi ích của Đảng đây là một mưu mô thâm độc của đám báo lậu “Báo tiếng dân” bởi vô hình chung  tờ báo này đã lồng ghép cái luận điệu phản động là tách Đảng ta với quốc gia – dân tộc, xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc của Đảng Công sản Việt Nam, từ đó gieo rắc sự hoài nghi xã hội… chúng phủ nhận một điều hiển nhiên rằng ở nước ta quyền lợi, lợi ích của quốc gia, dân tộc cũng là quyền lợi, lợi ích của Đảng. Đảng lãnh đạo toàn xã hội thực hiện nhất quán mục tiêu cao cả độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội hơn 90 năm qua. Chính vì mục tiêu ấy, Đảng được toàn dân tộc đoàn kết lập nên những chiên công hiển hách trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Do vậy truớc khi tiếp cận thông tin gì trên internet, mạng xã hội mỗi người dân hãy thận trọng, tỉnh táo tránh để kẻ gian lợi dụng chính tiếng nói của mình để gậy hại cho đất nước đặc biệt là những trang đài chống Việt Nam như RFA, VOA, RFI hay báo lậu “báo tiếng dân”….

Hits: 15

Similar Posts