Trong thời gian gần đây, trên trang facebook của mình, Việt Tân lại lên đồng, múa may quay cuồng với tuồng kịch có thể nói đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Bọn chúng đã mặt dày, mặt trơ trán bóng khi tự đánh bóng tên tuổi, tự phong cho mình những danh xưng mỹ miều nhất. Trong bài viết của mình, chúng thô thiển rằng: “Anh hùng tử, khí hùng bất tử Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh vị tướng Việt Nam Cộng hòa hy sinh sau ngày 30/4/1975”. Vực dậy cái thây ma đã bị tiêu diệt khi mang đồng đảng thổ phỉ về xâm lăng, phản quốc, bè lũ khủng bố không những hoàn toàn thất bại với âm mưu kích động, chống phá chính quyền cách mạng Việt Nam mà ngày càng lộ rõ bản chất tráo trở, không từ bất cứ thủ đoạn thâm độc, đê hèn nào để phục vụ mục đích chính trị đen tối…

Hình ảnh bài viết về Hoàng Cơ Minh – tên trùm phản động của bè lũ khủng bố Việt Tân.

          Cộng đồng mạng hiện nay, đặc biệt là giới trẻ, không phải ai cũng tỏ tường lai lịch bất hảo và quá khứ nhơ nhớp bán nước cầu vinh của tên phản quốc được tổ chức khủng bố Việt Tân tôn sùng là anh hùng, kêu gọi tưởng niệm. Hoàng Cơ Minh (1935-1987) nguyên là tướng lĩnh nguỵ quân dưới thời nguỵ quyền Việt Nam cộng hòa, Hải hàm Phó Đề đốc, cấp bậc Chuẩn tướng. Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập, thống nhất. Nguỵ quân, nguỵ quyền tan vỡ, Hoàng Cơ Minh tháo chạy sống lưu vong tại Mỹ. Năm 1980, tại miền nam tiểu bang California – Mỹ Hoàng Cơ Minh đứng ra thành lập “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” với nòng cốt là các sĩ quan và viên chức cũ của chính quyền Việt Nam cộng hòa để thực hiện mưu đồ tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam. Đến năm 1982, Hoàng Cơ Minh đã tổ chức đại hội lập ra cái gọi là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” gọi tắt là “Việt Tân”, đưa ra cương lĩnh, xác định mục tiêu là xóa bỏ chế độ Cộng sản tại Việt Nam.

Trong suốt thời gian dài, Hoàng Cơ Minh đã tập hợp lực lượng là tàn quân của nguỵ quyền Việt Nam cộng hòa lưu vong hải ngoại, tuyển mộ lính đánh thuê, thổ phỉ, ngông cuồng tổ chức các hoạt động xâm nhập vào Việt Nam, tấn công vũ trang, khủng bố nhằm lật đổ chính quyền. Sau nhiều lần thất bại nhục nhã, ngày 7/7/1987, Hoàng Cơ Minh đích thân chỉ huy toàn bộ lực lượng gần 150 tên thực hiện chiến dịch “Đông tiến 2”, xâm nhập vào Tây Nguyên để xây dựng “mật cứ”. Nhưng khi mới vào đất Lào, chúng đã bị lực lượng vũ trang của Lào và Việt Nam phối hợp đón bắt. Ngày 28/8/1987, trong trận đánh cuối cùng, Hoàng Cơ Minh bị thương và đã tự sát, chấm dứt cuộc đời của tên phản động lưu vong, điên cuồng chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ngày 1/12/1987, tại TP. Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã mở phiên tòa xét xử “Vụ án Hoàng Cơ Minh cùng đồng bọn”. Hoàng Cơ Minh bị tuyên án tử hình vì tội phản bội Tổ quốc cho dù y đã tự sát trước đó.

Hoàng Cơ Minh đã bị tiêu diệt, nhưng ảo vọng “lật đổ và giành chính quyền” vẫn được nhóm tàn quân của Việt Tân nhen nhóm thực hiện bằng nhiều hình thức, thủ đoạn ngày càng gian manh, xảo quyệt. Với bè lũ khủng bố, chống phá, sống ngoài vòng pháp luật, coi rẻ luân thường đạo lý thì thứ quan trọng nhất là có giá trị lợi dụng. Thế nên không đơn thuần là lễ tưởng niệm người này người nọ, thực chất đây chỉ là cái cớ chúng tạo ra để kích động, chống phá chính quyền Việt Nam. Hoàng Cơ Minh hay bất cứ cá nhân nào được chúng dựng nên, phong tặng mỹ từ nghe có vẻ cao đẹp chỉ tồn tại khi còn giá trị lợi dụng…

Ngày 4/10/2016, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an đã đưa “Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố, chống Nhà nước Việt Nam. Cũng như Hoàng Cơ Minh, tổ chức khủng bố Việt Tân là tội đồ dân tộc, tội phạm của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không sớm thì muộn sẽ bị đền tội thích đáng.

Hits: 31

Similar Posts