Trong thời gian Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn, cơ hội chính trị lại gia tăng chống phá với những luận điệu như: “Công đoàn Việt Nam chỉ là bù nhìn”, “chỉ có Công đoàn độc lập mới bảo vệ quyền lợi cho người lao động”.

Ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh Quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến nay, theo Quy định tại Điều 10, Hiến pháp năm 2013 “Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị- xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nhà nước ta ghi nhận và cho phép quyền tự do lập hội của công dân nhưng việc lập hội phải đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật, được Nhà nước Việt Nam công nhận và được thể hiện tại Điều 25, Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã bảo vệ quyền lợi, chăm lo cho người lao động, nhất là thời gian vừa qua, khi công nhân, người lao động và các doanh nghiệp gặp khó khăn do Đại dịch Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kịp thời tham mưu, đề xuất với Chính phủ ban hành nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn. Tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động. Như vậy, không tổ chức, cá nhân nào có thể phủ nhận sự cần thiết, vai trò và uy tín của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, tổ chức công đoàn các cấp hiện nay.

Thời gian qua, các đối tượng xấu, cơ hội chính trị liên tục đưa ra các luận điệu sai lệch về Công đoàn Việt Nam nhằm tấn công, chống phá chế độ. Núp dưới danh nghĩa “bảo vệ tốt hơn cho quyền lợi của công nhân, người lao động” chúng ra sức cổ xúy, hô hào đòi thành lập các “nghiệp đoàn độc lập”. Bề ngoài, chúng tuyên bố “không làm chính trị” nhưng lại câu kết với các tổ chức chống phá Nhà nước Việt Nam như: “Lao động Việt”, “Nhóm bạn công nhân (thuộc Việt Tân)”, “Luật khoa tạp chí”, “Hội nhà báo độc lập”…đội lốt, mượn danh nghĩa công nhân, người lao động để thực hiện mưu đồ đen tối của thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Lợi dụng sự nhận thức chưa đúng của công nhân về tổ chức công đoàn đã sử dụng nhiều chiêu trò dụ dỗ, lôi kéo công nhân vào cái bẫy của chúng để hình thành lực lượng chống đối, lật đổ chế độ nhằm cướp quyền lãnh đạo.

Nguồn ảnh: internet

Từ những dẫn chứng trên, chúng ta có thể thấy bản chất của các luận điệu sai trái, thù địch là chiêu trò, thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Công đoàn Việt Nam để phục vụ cho âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, làm cho Nhà nước ta suy yếu, nhân dân ta mất đoàn kết. Chính vì vậy, người lao động cần bản lĩnh và tỉnh táo để nhận diện và lên án, phản bác những quan điểm sai trái chống phá Công đoàn Việt Nam./.

Hits: 12

Similar Posts