Trong chiến lược ” diễn biến hòa bình ” chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam do các thế lực thù địch thực hiện từ trước đến nay, “phi chính trị hóa” LLVT; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là âm mưu rất thâm độc. Đấu tranh, làm thất bại dã tâm đen tối của kẻ thù là vấn đề sống còn của Đảng ta. Mục tiêu, đối tượng trong chiến lược “DBHB” là: Xoá bỏ các nước XHCN trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam là trọng điểm, nhằm thiết lập “trật tự thế giới mới ” do Mỹ chi phối và điều hành. Với luận điệu “Quân đội do Nhà nước nuôi dưỡng nên chỉ phục tùng Nhà nước, không phục tùng đảng phái nào “. Họ viện dẫn, ở thể chế chính trị tư sản với chế độ đa đảng, quân đội không do đảng nào lãnh đạo. Dựa vào đó, họ phủ nhận nguyên tắc “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam “. Đòi bỏ quy định tại Điều 65 Hiến pháp 2013 “LLVT Nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước…” Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội trong suốt quá trình cách mạng. Gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất cách mạng, sức chiến đấu và chiến thắng của Quân đội. Thời gian qua, trên mạng xã hội, các thế lực thù địch ráo riết xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, bản chất tốt đẹp của Quân đội ta bằng những luận điệu xảo trá như: “Quân đội không vì mục đích lý tưởng mà vì miếng cơm, manh áo và lợi ích cá nhân, sẵn sàng phản bội Đảng khi không được cung cấp đủ lợi ích…”. Trong lúc cả nước tham gia phòng chống đại dịch Covid-19; việc Quân đội tham gia chống dịch cũng bị các thế lực thù địch xuyên tạc, làm méo mó hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ ” bằng những xảo ngôn đầy ác ý, chúng rêu rao rằng “việc sử dụng Quân đội là vì lý do an ninh, quốc phòng ” chứ không vì nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Khi bộ đội đi chợ giúp dân, chúng lại lu loa: “Quân đội đi chợ cho dân, dân sợ mất hồn”, “chống dịch bằng AK”, “Quân đội làm màu, đánh bóng, mỵ dân”…

Có thể thấy, từ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với Quân đội của các thế lực thù địch không ngoài ý đồ kích động chia rẽ Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nhằm làm cho Quân đội ta “chệch hướng” mục tiêu chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, để chúng dễ bề thâu tóm. Vì vậy, đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên; trong đó Quân đội nhân dân Việt Nam giữ vai trò nòng cốt. /.

Hits: 13

Similar Posts