Sau những trò lỗ bịch “xui trẻ con ăn c…ứ t gà”, tổ chức khủng bố Việt tân lại thay đổi hình thức mị dân với những động thái mới mẻ được ví như “lùa gà vào chuồng” hay “vắt chanh bỏ vỏ”… để tạo được luồng sinh khí mới cho phong trào đấu tranh vì “rận chủ” Việt tân ngoài tác chiến bằng “mõm” như thường lệ trên các diễn đàn livestream, hay chiến lược  “cào phím” tung tin giả…Với một quy luật bất thành văn cứ mỗi sự kiện lớn của đất nước, thì tổ chức khủng bố Việt tân lại cho đăng tải những bài viết, hình ảnh để lừa gạt những người  nhẹ dạ, mới đây Việt tân lại thay đổi phương thức “mị dân” đó là một số thành phần cốt cán của tổ chức Viêt tân như Angelina Trang Huỳnh, Trinity Phạm Hồng Thuận, Nguyễn Quốc Trinh… đã thành lập một tổ chức với tên gọi rất là mĩ miều “Vietnam Rise”

(Hình ảnh facebook Rise Vietnam vỏ bọc của tổ chức khủng bố Việt tân)

Tổ chức “Vietnam Rise” được thành lập với mục đích là để lôi kéo những người nhẹ dạ vào trong tổ chức, hình thức ngụy trang là hoạt động vì môi trường Việt Nam, thúc đẩy hoạt động xã hội dân sự, móc nối lôi kéo, hứa  hẹn hỗ trợ kinh phí nhưng thực chất là để lừa gạt, muốn xây dựng những thành phần cốt cán ở trong nước để chuyển hóa ý đồ chống đối của chúng và thay thế chúng để hoạt động và chịu trách nhiệm thay chúng khi hoạt động có bất chắc xảy ra, với chiêu trò đó những tay “rân chủ” đích thực luôn kê cao gối ngủ mà vấn đếm tiền mỏi tay. Dù thay đổi hình thức hoạt động nhưng ý đồ “mị dân” của Việt tân là không hề thay đổi, những bài học xương máu vẫn còn đó với những tấm gương như Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Cấn Thị Thêu là những ví dụ điển hình để những ai còn tin theo Việt tân một tổ chức khủng bố, coi Việt tân là con thuyền để đến với những bến bờ hạnh phúc./.

Hits: 24

Similar Posts