Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân dân chủ”, một tổ chức phản động lưu vong người Việt luôn tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, tiến tới lật đổ chế độ CNXH ở Việt Nam.

Căn cứ vào các hoạt động khủng bố của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và theo quy định của pháp luật Việt Nam mà Bộ Công an đã đưa tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố

Một đặc điểm chung là các thành viên chủ chốt của cái tổ chức này đều đang sinh sống ở nước ngoài. Vậy tại sao, tổ chức này lại có những hoạt động khủng bố trực tiếp gây mất an ninh trật tự ở ngay tại trong nước? – Đó chính là việc xây dựng và phát triển lực lượng “tay sai” ở trong chính đất nước Việt Nam. Tổ chức khủng bố đã thông qua những “tay sai” thề sống chết với tổ chức này để thực hiện các hành vi chống phá Đảng và Nhà nước mà số đối tượng cốt cán kia không phải “động thủ” nhưng vẫn đạt được mục đích của chúng. Cùng nhìn nhận một cách tổng thể thì đa phần những đối tượng bị lợi dụng, bị lôi kéo này đều có trình độ văn hóa, trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp ổn định, thường là học sinh, sinh viên có tư tưởng bất mãn, thù địch, chống đối lại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Gần đây nhất vào tháng 9/2019, Lisa Phạm đã chỉ đạo Trương Dương – nhân viên lái xe cho Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Như Phong tại Bình Dương gây nổ tại tầng 1, tòa nhà Cục thuế tỉnh Bình Dương làm sập một bức tường, nhiều cửa kính, đèn, thiết bị văn phòng bị vỡ, hư hỏng và 01 người đang làm việc tại đó bị thương.

Tại Việt Nam, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tổ chức; hoạt động theo chỉ đạo của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”… là phạm tội “Khủng bố”, “Tài trợ khủng bố” và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Vì vậy, mỗi công dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước đúng nơi, đúng lúc; đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động dụ dỗ, móc nối, lôi kéo từ các tổ chức khủng bố, từ những phần tử phản động chống đối Đảng, Nhà nước ta, đừng để những sự ham muốn, cám dỗ của bản thân về tiền bạc, vật chất mà lấn át đi những định kiến, suy nghĩ và hành động đúng đắn trong mỗi con người chúng ta để góp phần xây dựng đất nước ngày một dân chủ, giàu đẹp và văn minh.

 

 

Hits: 49

Similar Posts