“Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”. Vào tháng 5 lịch sử này, câu hát trên lại được mở lên thiết tha khiến cả nước chúng ta lại bâng khuâng tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Ngày 19/5/1946, lần đầu tiên nhân dân ta kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta. Từ đó trở đi, cứ đến dịp 19/5, toàn dân ta cùng sống những giờ phút đặc biệt, niềm vui dâng trào, kính yêu Bác vô hạn.

Nói đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta không thể nào nói hết được. Bác là tấm gương sáng chói, chan chứa đầy tình yêu với nhân dân, đầy yêu thương con trẻ, dạt dào tình yêu Tổ quốc, yêu những người lao động, yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội và lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Nhờ có Bác, đất nước ta mới thoát khỏi kiếp nô lệ, nhân dân được hưởng tự do, ấm no, hạnh phúc, đất nước có quyền tự quyết, có vị thế trên trường quốc tế.

Công lao lớn lao, to lớn, đạo đức sáng ngời là thế, vậy mà trong thời bình hiện nay, lại có những kẻ bán rẻ lương tâm, học hành, tiếp thu không đến nơi đến chốn; sẵn sàng đi ngược lại lịch sử, phủ nhận công lao của Bác và đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh xương máu của mình để chúng có được ngày hôm nay. Đáng trách hơn, điên rồ hơn là chúng không những phủ nhận công lao, mà chúng còn xét lại lịch sử, chúng trách móc Bác đã “đánh đuổi” nền văn minh của nhân loại, làm đất nước ta bị kìm hãm phát triển. Trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy, chúng nó hết cái để nói rồi hay sao? Hay đầu óc có vấn đề? Bại não??????…. Tôi ước gì bọn bại não này được sống trong thời điểm đó, để bọn chúng được hưởng “văn minh” nhân loại mà bọn thực dân mang đến cho các nước thuộc địa, để chúng biết được cái giá của sự tự do, chủ quyền của đất nước nó quý giá, đánh đổi gian nan, khổ sở, vất vả như thế nào.

Sắp tới ngày sinh Bác (19/5/2019), tuy Bác đã đi xa, nhưng mỗi người dân Việt Nam, bạn bè của nhân dân Việt Nam đều cùng chung một suy nghĩ, tình cảm Bác Hồ vẫn đời đời sống mãi cùng non sông, đất nước và bạn bè khắp năm châu. Chúng ta hãy cố gắng phấn đấu, xây dựng đất nước, hãy cùng nhau đấu tranh, phản bác lại với những luận điệu xuyên tạc kia, hãy cùng nhau thi đua lập thành tích để kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2019). Mỗi người dân chúng ta hãy phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách để giành những thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, chúng ta cùng đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

 

 

 

 

Hits: 83

Similar Posts