Thời gian qua, rất nhiều hoạt động “bất tuân dân sự” nhằm tạo dựng “phong trào” chống phá đã được các thế lực thù địch lợi dụng nhằm gây phức tạp tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với các danh xưng tự tạo “nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền”, chúng phát động cái gọi là “bất tuân dân sự” để chống đối Đảng, Nhà nước, gây trở ngại cho hoạt động công quyền, điển hình như việc lợi dụng thời điểm Quốc hội họp thông qua các dự án luật, chúng xuyên tạc để kích động, lôi kéo người dân biểu tình, chống người thi hành công vụ, tấn công, đập phá trụ sở cơ quan chính quyền; lợi dụng vấn đề tôn giáo để vu cáo chính quyền đàn áp rồi kích động tín đồ, giáo dân phản đối chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tại một số địa phương; hay việc lợi dụng các vấn đề dân sinh còn hạn chế khiến người dân bức xúc để làm suy giảm niềm tin, khoét sâu mâu thuẫn, kích động, lôi kéo phát triển lực lượng chống đối chính quyền;… Khi các cơ quan chức năng trấn áp, xử lý người vi phạm, chúng được đà vu cáo là đàn áp người dân yêu nước, lên án vi phạm dân chủ, nhân quyền. Nực cười hơn khi gần đây, chúng tự định nghĩa khái niệm “bất tuân dân sự” như một việc người dân phải làm để đấu tranh vì “dân chủ, nhân quyền”.

Hình ảnh tổ chức khủng bố Việt Tân đưa tin sai sự thật

Từ những vụ việc gây mất an ninh trật tự đã diễn ra trong thời gian qua, có thể thấy rõ bản chất của “bất tuân dân sự” là các hoạt động công khai từ chối tuân theo hoặc vi phạm một cách cố ý và có ý thức đối với pháp luật nhằm cản trở quá trình thực thi chính sách của Nhà nước, gây áp lực nhằm thay đổi chính sách, lật đổ chính quyền. Hậu quả mà hành vi lợi dụng “bất tuân dân sự” gây ra hết sức nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế – xã hội, gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Pháp luật Việt Nam luôn ghi nhận và bảo vệ các quyền tự do, dân chủ nhưng cũng xử lý nghiêm minh các hành vi lợi dụng tự do, dân chủ, “bất tuân dân sự” để vi phạm pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước. Mỗi người dân cần nhận diện đúng bản chất và thủ đoạn kích động, lôi kéo người dân vi phạm pháp luật của thế lực thù địch; thống nhất nhận thức và hành động, mọi việc làm phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng theo quy định của pháp luật./.

Hits: 8

Similar Posts