Sự kiện chính trị quan trọng nhất trong thời gian vừa qua là vào ngày 2/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Võ Văn Thưởng, nguyên Thường trực Ban Bí thư đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình.

Tuyên thệ nhận chức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại kỳ họp bất thường lần thứ 4, khoá XV

Với bản chất xoi mói, bịa chuyện, các nhà rận chủ đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bóp méo thông tin, chèo lái dư luận nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước. Điển hình như Đài Á châu tự do (RFA) đăng tải bài viết “Điều gì sẽ đến sau những xáo trộn trong hàng ngũ của Đảng”. Trong khi đó, Tiếng dân News cũng nhanh chóng “bắt sóng” và tung ra bài viết “Cuộc thập tự chinh đơn độc của Nguyễn Phú Trọng”, “Tân Chủ tịch nước – nhân vật của giai đoạn chuyển tiếp”…

Các “nhà bình luận”, “nhà báo tự do” ra sức sử dụng chiêu bài xuyên tạc công tác cán bộ để nói xấu Đảng, Nhà nước ta. Chúng bàn tán, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp, đời tư của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nói chung và ông Võ Văn Thưởng nói riêng. Chúng xuyên tạc công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta và lồng ghép những quan điểm sai trái, thù địch, sai lệch bản chất sự việc. Chúng vu khống cho rằng nội bộ Đảng, Nhà nước ta lục đục, không đoàn kết, “đấu đá, tranh giành quyền lực”… Việc tung ra những luận điệu sai trái, độc hại này cũng không ngoài mục đích gây nhiễu dư luận, kích động sự hoài nghi trong xã hội, tạo cớ để chống phá đất nước.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược được Đảng ta được thực hiện một cách vô cùng thận trọng, đánh giá kỹ và cân nhắc nhiều chiều bởi công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nguyên tắc trong việc thực hiện công tác cán bộ là kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; theo đúng tinh thần “có lên, có xuống”, “có vào, có ra”, khi cán bộ có sai phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý trách nhiệm cá nhân, trực tiếp, chúng ta còn xử lý cả trách nhiệm liên đới. Ngược lại, với những cán bộ có năng lực, trình độ, đạo đức, uy tín, có tinh thần trách nhiệm, có thành tích nổi trội, có triển vọng phát triển thì đều được tạo điều kiện để bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách và cất nhắc vào các vị trí phù hợp theo đúng quy định. Việc ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước khi tuổi đời còn rất trẻ là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này.

Tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đề ra giải pháp: “Nói chung, cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên phải kinh qua vị trí chủ chốt cấp dưới; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nhân sự không trúng cử cấp ủy cấp dưới thì không giới thiệu để bầu cấp ủy cấp trên”. Đối chiếu với quy định này, ông Võ Văn Thưởng là hoàn toàn phù hợp bởi lẽ trong quá trình công tác, ông Võ Văn Thưởng đã trải qua nhiều vị trí từ địa phương đến Trung ương như: Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực Ban Bí thư. Mặt khác, ông Võ Văn Thưởng là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm công tác tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, cũng tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã chỉ rõ: “Thời gian tới cũng là giai đoạn chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến tranh, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau”. Việc ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước cũng đánh dấu việc chuyển giao thế hệ trong cơ cấu quyền lực đất nước. Đây không phải là điều bất ngờ!

Chiêu bài lợi dụng công tác cán bộ của các nhà rận chủ đã thể hiện rõ bản chất xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của chúng. Chúng ta hãy thật cẩn thận khi tiếp cận, tìm hiểu những thông tin xấu độc này và sẵn sàng đấu tranh loại bỏ những chiêu bài, âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch phá hoại đất nước./.

Hits: 18

Similar Posts