Thời gian qua thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã tiến hành nhiều hoạt động chống phá nước ta trên mọi phương diện, ở mọi lĩnh vực nhưng tư tưởng, văn hóa là lĩnh vực chúng đặc biệt quan tâm. Lợi dụng triệt để tiện ích công nghệ thông tin, nhất là trên nền tảng Internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch không ngừng bóp méo, xuyên tạc làm sai lệch bản chất các vấn đề, sự kiện nhằm chống phá Việt Nam.

Nhiều chiêu thức tinh vi, thâm độc, nguy hiểm được chúng áp dụng. Một trong những chiêu thức ấy là chúng lập ra nhiều Website, Fanpage Facebook, Youtube, Zalo… giả danh cơ quan chức năng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và cán bộ có chức vụ cao ở một số bộ, ngành… hoặc núp dưới danh nghĩa: “Tuổi trẻ yêu nước”; “Bảo vệ nhân quyền”; “Vì biển đảo Việt Nam”; “Chống tham nhũng, tiêu cực”; “Sáng kiến pháp lý Việt Nam”; “Kết nối yêu thương”, “Trại cháu Bác Hồ”… để qua đó móc nối, tung tin bịa đặt, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những sự kiện, vấn đề nhạy cảm.

Ảnh một số trang mạng xã hội giả mạo trên mạng internet

Để tạo dựng lòng tin, trên những Website, Fanpage Facebook, Youtube… ấy thi thoảng lại có những bài viết, những thông tin đúng; tuy nhiên, phần nhiều vẫn là các các bài viết có nội dung xuyên tạc sự thật, kích động chia rẽ nội bộ, gieo rắc sự hoài nghi… Nhưng cái khéo ở những bài viết này là họ không nói trực diện, hướng dư luận theo kiểu “phải trái phân minh” một cách rõ ràng mà thường lập lờ để dư luận tự phán xét, bày tỏ thái độ, quan điểm. Lối chống phá của chúng cũng rất công phu và kiên trì. Có khi cùng một bài viết, hầu hết thông tin là chính xác, họ chỉ cài vào trong đó một vài thông tin thiên lệch dễ khiến người đọc tin là thật và như vậy đã được chúng xem là thành công. Chúng thực hiện thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, nói một lần chưa tin thì nói lặp đi lặp lại nhiều lần ắt phải tin; bài trước lái một chút, bài sau lái một chút…trường hợp người đọc không tỉnh táo rất dễ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và hành vi sai trái. Trong thời gian gần đây đã có một số người, trong đó phần lớn là giới trẻ, thanh niên, thế hệ tương lai của đất nước bị kẻ xấu câu móc, lôi kéo, mua chuộc thông qua các trang mạng giả mạo dẫn đến lầm đường, lạc lối, vi phạm pháp luật. Một số đối tượng bị khởi tố, phạt tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” gần đây đã cho thấy rõ điều này.

Thời gian qua, việc điều tra, xử lý số đối tượng phạm tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bóc gỡ những trang Website, Fanpage Facebook, Youtube và các trang mạng xã hội giả mạo, xấu, độc khác đã góp phần rất quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, để phòng, chống những âm mưu, thủ đoạn như đã nêu trên, biện pháp căn cơ, lâu dài là phải thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên; công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận cần kịp thời để người dân tiếp cận các thông tin sạch, thông tin chính thống góp phần lan tỏa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới quần chúng nhân dân.

Hits: 15

Similar Posts