Thời gian qua, các thế lực chống phá chủ nghĩa xã hội, cách mạng Việt Nam luôn triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tuyên truyền để gieo rắc các quan điểm, tư tưởng phản động, xuyên tạc, bôi lem lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.

Gần đây lợi dụng việc triển khai thực hiện chủ trương đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Đảng, Nhà nước ta, nhất là đối với cấp học THPT (lớp 10, 11, 12) quy định nội dung giáo dục gồm 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc; 2 môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2); 5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn học (mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học): Nhóm môn khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Nhóm môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học); Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật). Theo đó môn học lịch sử sẽ nằm trong nhóm môn học lựa chọn, chúng đã tung ra các luận điệu xuyên tạc như: “Lịch sử định hướng tuyên truyền cho ĐCS Việt Nam là lịch sử dối trá. Học chỉ tốn thời gian. Não nhiễm độc”; “Việt cộng đang sợ học sinh đào bới lịch sử tìm kiếm sự thật. Với tốc độ của Internet hiện tại thì việc tìm ra sự thật lịch sử không hề khó. Cho nên nó muốn ngăn ngừa sự tìm tòi và phản biện”; “Sách sử cộng sản chỉ có quân ta toàn thắng, chương trình dạy 80% là dạy sử bắc kì và sử đảng cộng sản”; “môn sử ở nhà trường được đánh giá là khô khan”,…

Từ những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc trên, có thể thấy rõ âm mưu thâm độc của chúng là thúc đẩy tư tưởng tẩy chay môn học lịch sử trong hệ thống giáo dục của nước ta, kích động thế hệ trẻ học lịch sử thông qua việc tiếp cận các nguồn thông tin do chúng xuyên tạc, tạo dựng như các video, bài viết bình luận lịch sử,… trên các trang mạng phản động. Qua đó reo rắc tư tưởng hoài nghi về lịch sử, từng bước làm xói lòng tin vào việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước ta để kích động tư tưởng chống đối, phá hoại.

Hình ảnh trang Fanpage tổ chức khủng bố Việt Tân đưa tin sai sự thật

Nhìn nhận từ thực tế để thấy rằng việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là cần thiết bởi các lý do: Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành có nội dung giáo dục gần như đồng nhất cho tất cả học sinh; việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, ngay cả ở cấp trung học phổ thông chưa được xác định rõ ràng. Và việc cho học sinh tự chọn theo môn học được đánh giá là một bước tiến của chương trình mới để phù hợp với thực tế các nghề nghiệp trong xã hội ngày càng đa dạng với yêu cầu cũng đa dạng về cơ cấu kiến thức. Nếu xuất hiện các nghề nghiệp mới yêu cầu xen kẽ giữa các kiến thức, như kiến thức tự nhiên và xã hội, thì rõ ràng hướng thay đổi này đã mở ra những sự lựa chọn và cơ hội cho học sinh. Các em sẽ chọn môn học theo đúng sở thích của mình và phù hợp với yêu cầu kiến thức định hướng nghề nghiệp đa dạng trong xã hội.

Nghiên cứu việc đổi mới chương trình giáo dục phải mang tính toàn diện, xuyên suốt cả quá trình học mới thấy được việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đã phân biệt rõ hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12). Và việc triển khai rõ ràng đã có lộ trình cụ thể, thận trọng, được nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc chắn. Do đó, mỗi người dân cần hiểu rõ về chủ trương đổi mới chương trình giáo dục đồng thời tích cực tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, nhất là các bậc phụ huynh, từ đó có sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực phối hợp với các hoạt động dạy và học của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, ươm mầm thế hệ trẻ – hạt giống tương lai làm chủ đất nước./.

Hits: 20

Similar Posts