Sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản quy định không lấy tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký để đặt tên đường, tên trường và các địa điểm công cộng. Lập tức Việt Tân cay cú, có bài “dốt sử dễ dẫn đến mất nước”. Thì ra bây giờ họ mới nhận ra! Đúng, dốt sử và xuyên tạc lịch sử rất dễ mất nước.

Trước năm 1975, tại đô thành Sài Gòn và một số địa phương, chính quyền Việt Nam Cộng Hoà đã từng lấy tên của hai kẻ bán nước này để vinh danh, đặt tên khắp nơi. Chính vì các người hết làm tay sai cho Pháp, khi Pháp bị Nhật đuổi ngày 19/3/1945 thì chuyển sang làm tay sai cho Nhật. Ngày 15/8/1945, Nhật thua và đầu hàng đồng minh thì các người tiếp tục theo Pháp khi họ trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Sau 1954, các người lại ôm chân Mỹ để tàn hại tổ quốc, phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Nhận giặc làm cha suốt cả cuộc đời, mù màu về lịch sử hào hùng của dân tộc. Học Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Gia Long để bán nước cầu vinh. Ngụy Sài Gòn bán nước như Gia Long, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký…nên thờ họ là phải. Đó cũng là do tư duy nô lệ, dốt nát lịch sử. Chính vì dốt sử nên không biết thế nào là anh hùng dân tộc, thế nào là giặc bán nước.

Phan Thanh Giản là người đã ký với Pháp Hòa ước bất bình đẳng năm 1862 (Hòa ước Nhâm Tuất), chính thức dâng 3 tỉnh miền đông Nam Bộ cho Pháp cùng bồi thường chiến phí cho giặc. Năm 1867, Phan Thanh Giản mở thành Vĩnh Long đầu hàng Pháp, tiếp tục dâng thêm 3 tỉnh Tây Nam Bộ cho giặc. Sở dĩ Tự Đức không tru di tam tộc ông ta là vì lúc đó Pháp đã rất mạnh và người Pháp muốn vua tôi nhà Nguyễn “học tập” Phan Thanh Giản, bán nước cho Pháp. Trương Vĩnh Ký dùng cái tài của lão ta để phục vụ, cung phụng Pháp và Vatican. Dành cả đời để phục vụ cho mục đích xâm lược của Pháp, huân chương, mề đay đầy người, nhờ cố vấn cho Pháp đàn áp phong trào Cần Vương mà được vinh thân phì gia…

Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký thì đến trẻ lên ba ở Việt Nam cũng biết là hai tên giặc hèn hạ đầu hàng giặc, dâng đất đai tổ tiên để lại cho Pháp, làm tay sai cho Pháp để đàn áp phong trào khởi nghĩa chống Pháp. Người Việt Nam chân chính khi nghe đến tên chúng là không ngừng phỉ nhổ, bỉu môi dài thườn thượt với thái độ không thể khinh bỉ hơn. Đảng, Nhà nước đã kịp thời tiếp thu ý kiến của nhân dân với tinh thần cầu thị cao để không lấy tên Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký để đặt tên đường, tên trường và các địa điểm công cộng

Vậy mà bè lũ Việt Tân dốt nát về lịch sử, theo phi nghĩa để tàn hại quê hương. Dốt nát, phản động và kết quả là phải bám càng máy bay và cướp thuyền của dân để vượt biển. Tự biến mình thành giống “vong  nô”! Dốt nát lịch sử và phản quốc nên mới bị khai tử, bị đánh không còn manh giáp. Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa, tự vả vào mồm mình rồi đấy./.

Hits: 826

Similar Posts