Tại Hà Nội, UBKT Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ hai diễn ra trong các ngày 18,19 và 22/3/2021, tổ chức Kỳ họp thứ ba diễn ra từ ngày 11-14/5/2021 do Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Tất Thành Cang, do nhiều sai phạm trước đây. Đã có nhiều cán bộ đã vào “lò đốt” trước đó như: Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh…

Lò đốt của đồng chí Tổng Bí thư đang bùng cháy mạnh mẽ khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị đã phát huy được hiệu quả.  Thế nhưng, trước những “bằng chứng thép” to lớn về cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam những năm qua, vẫn còn những thành phần lại tỏ ra cay cú, luôn tìm mọi cách để phủ nhận, phá hoại những công trạng trên.

Đặc biệt là trong thời gian này, khi toàn quốc đã và đang tiến hành triển khai, học tập Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nội dung liên quan đến cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Chính vì vậy, các thế lực thù địch lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, chống phá trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, tư tưởng cho tới kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng… Âm mưu của chúng là muốn “lệch hướng dư luận”, muôn theo hướng phủ nhận thành tựu dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện diễn biến hòa bình đòi thay đổi chế độ, đa nguyên, đa đảng.

Một bài viết xuyên tạc được đăng tên trang phản động Dân làm báo

Mặc dù đã nhiều lần bị vạch trần, bóc phốt, nhưng với mục tiêu chống phá không thay đổi, cho nên, trong thời gian tới các đối tượng sẽ giở đủ chiêu trò luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo… để chống phá công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những luận điệu xuyên tạc mà chúng thường hay rêu rao theo kiểu: tham nhũng là căn bệnh kinh niên của chế độ độc đảng cầm quyền; do xã hội thiếu dân chủ nên không thể chống tham nhũng thành công; thậm chí chúng lớn tiếng “phán” rằng, “cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam không thể thành công” sẽ có thể xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch cũng tìm cách để xuyên tạc, bóp méo công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý cán bộ sai phạm ở nước ta. Chúng xuyên tạc hòng biến việc xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực và cán bộ sai phạm ở nước ta thành cuộc “thanh trừng, đấu đá nội bộ, phe cánh chính trị”. Đây đúng là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phản động mà chúng ta cần phải nhận diện rõ và nêu cao tinh thần cảnh giác. Trong khi đó, thời gian qua, việc xử lý những cán bộ, đảng viên sai phạm, kể cả những người từng giữ cương vị rất cao là những minh chứng cho sự quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của cả hệ thống chính trị, đồng thời mang lại niềm tin rất lớn của nhân dân đối với Đảng trong cuộc chiến chống nội xâm.

Thế nhưng, với não trạng của những kẻ không muốn Việt Nam được phát triển, chúng vẫn sẽ cố tình quy chụp đó là “sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng lãnh đạo”, hay chính là do “đơn nguyên Đảng dẫn dắt, lãnh đạo”. Và cuối cùng, chúng tự lộ mục đích chống phá xấu xa phủ nhận vai trò, sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thực tế cho thấy, việc vạch trần âm mưu đen tối của các đối tượng này trong thời gian vừa qua đã đạt được kết quả cao. Dư luận đã nhận diện được bản chất và sự “lươn lẹo” trong từng quan điểm mà chúng phát tán trên mạng xã hội. Hơn nữa, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đã góp phần tăng cườn niềm tin vào sự dẫn dắt của Đảng, Nhà nước ta trong nhân dân. Hay nói cách khác, chính kết quả phòng, chống tham nhũng là minh chứng đanh thép đâp tan mọi âm mưu toan tính thâm hiểm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

 

Hits: 39

Similar Posts