Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch trong và ngoài nước đang tích cực lợi dụng việc tự do ngôn luận đế tiến hành chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng đưa ra một số luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái, thù địch hòng gây ra sự hoài nghi, lung lay trong tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có thể nhận diện, thống kê rõ rằng, các phần tử chính trị luôn tìm mọi các để tạo dựng những thứ gọi là “tự do ngôn luận” theo cách hiểu ấu trĩ, hạn hẹp, đầy hằn học với mưu đồ xấu xa. Chúng dã tâm, chủ đích lựa chọn, lợi dụng những vấn đề được nhiều người quan tâm, dễ gây bức xúc, dễ lan truyền trong xã hội để tạo dựng những kịch bản đen tối chống phá Đảng, Nhà nước.

Bằng việc núp bóng những nhà hoạch định chính trị dân chủ “trí thức” các thế lực thù địch lợi dụng quyền tự do ngôn luận của công dân, lợi dụng triệt để mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay. Chúng biết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp, cho nên chúng không ngừng chống phá Đảng, với những thủ đoạn cũ rích bôi nhọ, xuyên tạc về Đảng Cộng sản, một trong những thứ mà chúng đang hướng tới đó là bàn luận, xuyên tạc về nhân sự Đại hội Đảng, chúng cho rằng kết quả nhân sự Đại Hội Đảng là được sắp xếp, thỏa hiệp giữa nhiều phe nhóm và làm nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội. Ngoài ra, chúng còn viện cớ rằng việc xử lý kỷ luật là nhằm thủ tiêu những phe nhóm, cuộc thanh trừng nội bộ nhằm chia nhau quyền lực, thậm chí chúng còn phát biểu rằng việc tổ chức Đại hội là hình thức…

Chúng chọn những sự kiện nóng như kết quả nhân sự Đại hội để bôi nhọ theo kiểu “tát nước theo mưa” để rồi phủ nhận mọi thứ một cách trắng trợn, bằng việc thu thập thông tin mà Đảng, Nhà nước ta thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết, để rồi bịa đặt, xuyên tạc đủ kiểu như thể mình là người nắm đằng chuôi, rồi phủ nhận việc này để bênh vực việc khác, theo sự tưởng tượng kịch bản mà chúng sắp đặt ra và cố tình tạo ra, rõ ràng đó là sự dối trá, bịp bợm, xuyên tạc nhằm mục đích chống phá xấu xa.

Mục đích lớn nhất của chúng muốn ở đây là đưa ra luận điệu hết sức mị dân để đạt mục đích lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do vậy mỗi người dân cần phải tỉnh táo phân biệt, nhận diện những luận điệu sai trái, tránh bị cuốn vào những trận địa xảo trá của họ dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang dao động, suy giảm niềm tin với Đảng. Có thể nói, việc “tự do ngôn luận” sẽ không bị lợi dụng, xuyên tạc bóp méo, tùy ý truyền tải “ngôn luận tự do” vô lối nhằm lôi kéo kích động gây mất an ninh trật tự, phá hoại đất nước… Để rồi, bằng sức đề kháng mạnh mẽ của mọi tầng lớp nhân dân, thứ “ngôn luận tự do” rẻ tiền, chống đối mới không có khả năng tồn tại và bị triệt tiêu, trả lại “tự do ngôn luận” thuần túy, lành mạnh với những ngôn từ chân chính, vì sự phát triển của đất nước.

Hits: 35

Similar Posts