Thời gian gần đây, mảnh đất xã hội dân sự là nơi dung túng cho những kẻ vong ân bội bạc. Chúng đã câu kết với nhau thành lập nên các tổ chức chống đối lại Đảng, Nhà nước. Về điều lệ, mục tiêu, chương trình hoạt động của mỗi tổ chức khác nhau song điểm chung giữa chúng là muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Chúng vẫn xuyên tạc, bóp méo, chửi bới để tạo tiếng vang với phương châm “chửi to thì vang lớn, vang lớn thì lại có tiền”. Các tổ chức của chúng hướng tới nhiều tầng lớp, thành phần khác nhau với những cái tên rất “kêu” như đúng tính chất của nó. Và “Văn đoàn độc lập Việt Nam” ra đời từ mảnh đất xã hội dân sự ấy.

Tổ chức “Văn đoàn độc lập Việt Nam”

Tổ chức “Văn đoàn độc lập Việt Nam” do nhà văn Nguyên Ngọc đứng ra vận động thành lập gồm 62 người hoạt động trong lĩnh vực văn học trong và ngoài nước mà chủ yếu là những nhà văn, nhà báo mang “thương hiệu” đả kích, nói xấu chế độ như Hà Sĩ Phu, Châu Xuân Diêu…về thực chất “Văn đoàn độc lập” là một tổ chức của những cây bút muốn “bẻ cong chính ngòi bút của mình”.

Trong khi truyền thông đại chúng chưa công bố một bức văn kiện hay quy phạm pháp luật nào liên quan đến “Văn đoàn độc lập Việt Nam” ấy thế mà RFA đã công bố rằng “Văn đoàn độc lập” được vận động thành lập theo quy định của Chính phủ…xin thưa chả có cái văn bản của Chính phủ công nhận cho cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt nam”, tất cả sự vận hành của “văn đoàn” này đều đi ngược lợi với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đứng đằng sau hậu thuẫn về mọi mặt cho “văn đoàn” là tổ chức “vịt tân” – một tổ chức khủng bố mà mục đích là nhắm chống phá Đảng, Nhà nước; cho nên ngoài mục đích là hợp thức hóa những bài viết “xuyên tạc” thì nó còn mục đích khác là làm cho nền văn học nước ta bị nhiễm cái gọi là “tinh thần văn học đa nguyên”. Đây cũng là chiêu bài mới mà các nhà “rận chủ” nhắm tới nhằm phá hoại nền văn học nước ta.

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vậy thì những nhà văn trong “văn đoàn” này có học được điều gì từ cuộc vận động này không hay  tính cách mạng trong thơ văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị những “nhà văn độc lập” này xuyên tạc, hướng lái để chống lại những giá trị tốt đẹp mà thơ ca của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại. Liệu trong số 62 người trong “văn đoàn độc lập” này đã bao giờ dùng ngòi bút của mình để cảm thương về nỗi đau khổ của những người dân nghèo giúp họ có ý chí vươn lên thoát nghèo hay chỉ tuyên truyền đả kích bôi xấu chế độ.

Tóm lại cái văn đoàn này tổ chức ra chỉ nhằm phục vụ cho mục đích chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ niềm tin của nhân dân với Đảng chứ không có mục đích tốt đẹp nào cả. Vì vậy mà mỗi chúng ta hãy thật sự tỉnh táo khi tiếp nhận các tác phẩm văn học mới của các tác giả thuộc “Văn đoàn độc lập”.

Hits: 809

Similar Posts