Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền dân chủ, trực tiếp lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước thì các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Một trong các chiêu bài mà các thế lực thù địch thường hay sử dụng đó là đưa các phần tử cơ hội chính trị vào phong trào tự ứng cử và con cờ lần này chúng sử dụng là Lê Dũng Vova. Trên trang cá nhân của mình, Lê Dũng có viết: “Lê Dũng Vova – Ứng viên độc lập, không đảng phái, tham gia tranh cử ĐBQH khóa 15, bà con ủng hộ nha!…”

Âm mưu của các đối tượng rất rõ ràng. Một mặt chúng muốn gây thanh thế, tạo tiếng vang cho bản thân, tìm cách chui sâu vào cơ quan lãnh đạo để tìm cách chống phá quyết liệt hơn; mặt khác nếu thất bại sẽ tiến hành vu cáo, xuyên tạc việc bầu cử ở Việt Nam là gian lận, không dân chủ…

Phải nhấn mạnh thêm rằng Lê Dũng Vova là đối tượng thường xuyên có những hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước; là người điều hành các trang, nhóm phản động trên Facebook và Youtube như: “Phong trào Chấn hưng nước Việt”; “Tiếng dân TV”…đã đăng tải hàng ngàn video với nội dung xuyên tạc các vấn đề nhạy cảm của xã hội. Một người như vậy sao đủ tư cách để trở thành Đại biểu Quốc hội.

Với sự nghiêm khắc của pháp luật, tôi tin rằng loại “rận chủ nửa mùa” như Lê Dũng Vova cũng sẽ sớm “nhập kho”.

Hits: 12

Similar Posts