Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nhà rận chủ đã và đang tiếp tục “cắn xé” với các chiêu trò vào các vấn đề nóng của Đại hội như: Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, “Tứ trụ triều đình” của Đảng… để nhằm phá hoại chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên đa đảng, và nhà rận chủ Nguyễn Văn Đài cũng không nằm ngoài đám đó.

Như chúng ta đã biết tên rận chủ Nguyễn Văn Đài từng bị hai lần kết án về tội “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (Năm 2007 đã bị xử tù 4 năm về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, thời gian quản chế 4 năm. Ngày 16/12/2015 tên này lại bị bắt giam và đến tháng 4/2018, bị xử tù 15 năm, quản chế 5 năm với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”). Đây đều là những tội rất nghiêm trọng, đã thế hắn còn liên tục phạm phải, đã từng lĩnh án tù giam mà không hề hối cải, thậm chí còn hoạt động mạnh hơn, tích cực hơn. Khi Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đi tị nạn ở Đức cứ ngỡ có thể khiến Nguyễn Văn Đài thay đổi, có góc nhìn khác đi. Nhưng ai ngờ hắn vẫn chứng nào tật ấy, thể hiện chống đối quyết liệt hơn, thường xuyên viết bài, làm video clip xuyên tạc về thực trạng dân chủ, nhân quyền của Việt Nam; bôi nhọ, xuyên tạc, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chủ tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những video “nhảm nhí” trên trang facebook của tên rận chủ Nguyễn Văn Đài

Âm mưu, thủ đoạn của hắn là thông qua những bài viết, các video clip đăng lên các trang mạng xã hội, blog cá nhân là kêu gọi, tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập nhằm xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Thời gian gần đây, hắn dựa vào sự hiểu biết “ếch ngồi đáy giếng” của mình để “phán” nhân sự tham gia “Tứ trụ triều đình” là ai? Ai sẽ làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng? Ông này có thế lực như thế nào, theo phe nào qua những lời nói xúc phạm một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thể hiện rất rõ trong video của hắn. Nếu đã “tài giỏi” và “tiên tri” dự đoán như thế thì chắc đã không bị hai lần kết án, để bây giờ phải lưu lạc nơi xứ người, vĩnh viễn không được quay trở lại quê hương như vậy!

Trước tình hình diễn biến phức tạp hiện nay, khi mà các nhà rận chủ ở tận bên ngoại quốc cũng “học đòi”, “phân tích” về tình hình chính trị trong nước, làm sai lệch các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là tất yếu khách quan về sự phát triển vượt bậc của công nghệ internet, không gian mạng đã ảnh hưởng một phần nào đó trong môi trường mạng lành mạnh của xã hội Việt Nam. Chúng ta cần nâng cao cảnh giác, tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa, thành tựu mà sự phát triển của công nghệ mang lại. Hãy thông minh và sáng suốt trong mọi quyết định của mình, đừng để những nhà rận chủ “dắt mũi” trong thời đại ngày nay

Hits: 16

Similar Posts