Trên khắp nước Mỹ, những cuộc biểu tình chống kỳ thị sắc tộc đang diễn ra rầm rộ, người biểu tình không quên mang theo lá cờ niềm tin Cộng sản.

Điểm tất yếu trước những bất công, kỳ thị, đè nén của xã hội và chính quyền Mỹ dành cho người da màu và tầng lớp lao động Mỹ.

Điều đáng nói là: Trong các cuộc biểu tình đó, ngày càng xuất hiện nhiều cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng của Việt Nam.

Lùi xa hơn nửa năm trước, trong các cuộc biểu tình đòi những quyền lợi cơ bản của cuộc sống, người dân Pháp dương lá cờ đỏ Sao Vàng của Việt Nam vì mong muốn có một chính phủ vì dân như Việt Nam.

Ở Trung Đông và châu Mỹ La tinh để chống lại ách nô dịch áp đặt của Mỹ người ta dùng quốc kỳ Việt Nam làm biểu tượng cho tinh thần bất khuất và ý chí quyết chiến quyết thắng.

Ở Châu Phi người ta dương cao cờ Việt Nam vì họ cảm ơn lòng tốt, sự hảo tâm của con người Việt Nam đã mang ánh sáng tương lai đến cho họ.

Ở Nam Xu Đăng một đất nước hỗn loạn nội chiến, nhiều phe phái khác nhau, đoàn xe của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đi qua nhiều nơi bị gây khó dễ nhưng chỉ cần một sĩ quan Việt Nam ra chỉ vào logo trên áo và nói “Chúng tôi là người Việt Nam” vậy là họ hồ hởi mời đi.

Vậy là sau những năm tháng chủ nghĩa tư bản áp đảo thế giới bằng sự hào nhoáng giả tạo thì những người lao động, tầng lớp chính của mọi xã hội đã nhận ra rằng Đảng Cộng sản mới thực sự là phú hợp với họ và họ lấy Việt Nam làm hình mẫu cho ước mong một cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mình.

Thế đấy và tôi tin rằng mỗi Công dân Việt Nam đều có quyền tự hào nói rằng Tôi là người Việt Nam.

 

Hits: 30

Similar Posts