Chiến thắng lịch sử 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Tất cả những người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang mà cha ông ta đã anh dũng, hi sinh máu xương để giành lại hòa bình cho đất nước. Chiến tranh đã đi qua, là lúc mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thế nhưng trái với tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc vẫn còn đâu đó một số người có những suy nghĩ lệch lạc, thiển cận, họ không muốn thừa nhận thành quả cách mạng mà bao thế hệ cha ông ta đã đổ mồ hôi, xương máu mới giành được độc lập. Điển hình trong số đó là chủ tài khoản facebook Hà Le (một tài khoản thường xuyên đăng tải nhiều thông tin trái chiều), đúng vào ngày kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đã đăng tải bài viết với nội dung “Thay mặt các dân oan phía bắc. Gửi lời xin lỗi miền Nam yêu dấu , ngày 30/4/ . Ngày đau thương của dân tộc Việt.!Lê Hà.”. Không biết mục đích của đăng bài của chủ tài khoản facebook Hà Le là gì nhưng việc phủ nhận thành quả cách mạng là điều không thể chấp nhận được, nó đã đi ngược lại đạo lý, truyền thống, văn hóa của dân tộc Việt Nam, vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8  Luật An ninh mạng: “xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc”. Những kẻ như chủ tài khoản facebook Hà Le cần phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hits: 55

Similar Posts