Để vu khống cho Việt Nam “vi phạm nhân quyền” các tổ chức thù địch và các phần tử phản động chống phá thường làm mọi cách để phát tán các luận điệu xuyên tạc, công kích việc thực hiện các hoạt động pháp lý ở Việt Nam. Mới đây “Thức Phạm” đã sử dụng ChatGPT rồi sau đó đã cho đăng tải bài viết “Tại sao bắt người bất đồng chính kiến ?” trên trang Tiếng Dân. Đã minh chứng rõ ràng trong việc lợi dụng AI mà cụ thể là sử dụng ChatGPT để tuyên truyền phát tán các luận điệu xuyên tạc, chống phá Việt Nam một cách hết sức nghiêm trọng.

Trước hết, phải nói với Thức Phạm rằng các thông tin mà ChatGPT đưa ra để trả lời các câu hỏi được lấy từ chính nguồn dữ liệu mà hắn cung cấp chứ ChatGPT cũng không thể trả lời được như vậy. Việc Việt Nam tiến hành xử lý những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật là điều hoàn toàn bình thường cũng như bao quốc gia khác trên thế giới vẫn làm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi người dân. Ở đây hoàn toàn không có chuyện Việt Nam “vi phạm nhân quyền” hay “bắt giữ những người bất đồng chính kiến” nào cả.

( Ảnh nguồn trang facebook của các đối tượng phản động)

Việt Nam vẫn luôn coi trọng việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người, điều này được quy định rất rõ trong Hiến pháp và ai cũng thấy rõ. Tuy nhiên chỉ có những kẻ có mưu đồ hèn hạ, bẩn thỉu như Thức Phạm mới không thấy được điều này.

Có lẽ Thức Phạm nên thôi ngay cái trò “đội lốt” ChatGPT để rêu rao, thông tin tuyên truyền về cái gọi nhân quyền lại, bởi những thông tin này là hoàn toàn “tào lao”, sai lệch, đây thực chất chỉ là chiêu trò của những kẻ chống phá chế độ. Thiết nghĩ với những kẻ chẳng có thiện chí xây dựng mà suốt ngày chỉ “rình” để chống phá thì nên bớt “tào lao” lại sẽ tốt hơn./.

Hits: 10

Similar Posts