Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu cán bộ, công chức của ban không chúc Tết lãnh đạo; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức. “Hơn ai hết, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư”, ông Trạc nhấn mạnh.

Ngày 28/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022.

Ban Nội chính Trung ương: Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức ảnh 1

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Đình Trạc – Trưởng Ban Nội chính Trung ương, điểm lại những kết quả mà ban đã thực hiện trong năm 2022, trong đó công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc có nhiều cố gắng; chủ động, nhạy bén, quyết liệt, hiệu quả hơn. Điểm mới nổi bật là đã tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt hơn cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng thời chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, tham mưu chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, vừa đảm bảo sự đồng bộ, nghiêm minh, kịp thời giữa kỷ luật của Đảng với xử lý hình sự, xử lý kỷ luật hành chính.

Về nhiệm vụ năm 2023, ông Trạc yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan, hoàn thiện, ban hành quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2023. “Cán bộ, công chức của ban không chúc Tết lãnh đạo ban, nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo dưới mọi hình thức”, ông Trạc nói, đồng thời yêu cầu văn phòng thông báo cho các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy không chúc Tết lãnh đạo Ban Nội chính. “Hơn ai hết, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư”, ông Trạc nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban Nội Chính Trung ương, trong năm 2022, mặc dù phải chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công việc của ban nhiều, trong đó có những việc khó, đột xuất, gấp, nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của ban đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm rất cao, khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của hai Ban Chỉ đạo; tham mưu tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022; tham mưu xây dựng, hoàn thành nhiều đề án, trong đó có đề án lớn, khó, đảm bảo tiến độ, có chất lượng trình cấp có thẩm quyền.

Theo: tienphong.vn

Hits: 23

Similar Posts