Thời gian vừa qua, lợi dụng quy định của pháp luật Việt Nam cho phép thành lập “Tổ chức đại diện người lao động” tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các phần tử xấu đã ráo riết tuyên truyền, lôi kéo công nhân và người lao động nhằm tập hợp lực lượng và cho ra đời cái gọi là tổ chức “công đoàn độc lập” ở Việt Nam. Dưới lớp vỏ bọc này, các thế lực thù địch rêu rao những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, thậm chí xúi giục, kích động các hành vi làm bất ổn chính trị, xã hội tại Việt Nam.

Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn. Số lượng công nhân ở nước ta chiếm khoảng 14% dân số, 27% lực lượng lao động xã hội, hằng năm đã tạo ra trên 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% giá trị thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, lực lượng công nhân luôn có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Với mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, thời gian qua, các thế lực thù địch đã tranh thủ truyền thông quốc tế, đưa ra quan điểm phiến diện, quy chụp đối với hệ thống Công đoàn Việt Nam, trong khi tung hô các tổ chức công đoàn độc lập. Chúng ra sức “ăn gian, nói dối”, vừa tiến hành xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về đội ngũ công nhân vừa tiến hành rêu rao, tuyên truyền, cổ xúy những nhận thức lệch lạc, phiến diện, mơ hồ liên quan đến vị thế, vai trò của lực lượng công nhân trong xã hội tư sản, coi đó là chuẩn mực mà Việt Nam phải làm theo.

Đài RFI Tiếng Việt từng có bài viết, trong đó cho rằng, việc Việt Nam sửa đổi Luật Lao động chỉ là hình thức, còn các văn bản dưới luật sẽ được xây dựng theo hướng có lợi cho cơ quan hành pháp, đẩy cái khó về phía người dân. Bài báo cũng phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cho rằng, chỉ có các công đoàn độc lập, không lệ thuộc bất cứ đảng phái nào thì mới thực sự bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Đài BBC Tiếng Việt cũng có bình luận chụp mũ rằng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “vô dụng”, đồng thời có bài ca ngợi việc ra đời của “Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam” hồi tháng 7/2020, theo đó hô hào rằng phải có sự cạnh tranh giữa các tổ chức đại diện người lao động, thậm chí kêu gọi các tổ chức công đoàn độc lập sẽ được bảo vệ bởi các tổ chức bên ngoài Việt Nam.

Những năm qua, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt. Từ việc quan tâm tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, thời gian gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều vụ việc tổ chức công đoàn đã đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện chủ sử dụng lao động ra tòa án nhân dân khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm. Mặt khác, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, tổ chức công đoàn ở các địa phương đã ủng hộ, hỗ trợ, tặng quà người lao động; giám sát và hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động thực hiện các thủ tục để hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ…

Cái gọi là tổ chức “công đoàn độc lập” không đại diện cho quyền, lợi ích của người lao động đâu. Dưới sự chống lưng của một số tổ chức nước ngoài, các đối tượng xấu đang núp bóng bảo vệ người lao động để mua chuộc, dụ dỗ, lôi kéo công nhân và người lao động tham gia các tổ chức đối lập, bất hợp pháp. Khi có đủ điều kiện, các tổ chức này sẽ câu kết, móc nối với các tổ chức nước ngoài để tiến hành “đấu tranh” theo hướng cách mạng màu, cách mạng đường phố, chuyển từ phi bạo lực sang bạo lực vũ trang…Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và định hướng công nhân, người lao động để họ có khả năng tự miễn dịch cũng như nhận thức đúng đắn về con đường phát triển của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng. Mỗi người có nhận thức đúng thì các thế lực thù địch, đối tượng phản động có tuyên truyền, bôi nhọ như thế nào cũng sẽ không có tác dụng trong hệ thống Công đoàn ở Việt Nam./.

Hits: 11

Similar Posts