Vẫn không từ bỏ âm mưu phá hoại, các thế lực thù địch, phản động liên tục tung tin xuyên tạc để hướng lái dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Gần đây, các trang phản động như Việt Tân, BBC,… dùng nhiều “trò bẩn” để chống phá trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Lợi dụng tâm lý bất ổn của một số người dân trước những diễn biến của nền kinh tế thế giới để bịa ra các luận điệu nhằm làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước ta, ngụy tạo làn sóng phản đối với mưu đồ ngăn cản bước phát triển của nền kinh tế đất nước. Điển hình như việc chúng tuyên truyền rằng “nền kinh tế nước ta đang vận hành theo hướng thả trôi; việc nước ta xuất khẩu ô tô điện là hành vi chở củi về rừng trong khi người dân còn đang thiếu; thị trường chứng khoán bất ổn; xăng dầu khan hiếm; giao thông ách tắc; công nhân mất việc hàng loạt do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ”… Thật không khó để nhận ra sự “thiển cận” trong cái nhìn của những “con ếch”. Chúng tự phong cho mình cái danh của các chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu khoa học rồi bàn luận về nền kinh tế đất nước và tạo dựng các thông tin gây nhiễu loạn dư luận, âm mưu thâm độc làm xói mòn lòng tin của người dân đối với việc thực thi các quyết sách của Đảng, Nhà nước trong việc quản lý, điều hành đất nước phát triển.

Hình ảnh Fanpage khủng bố Việt Tân đưa tin sai sự thật

Năm 2022 trước những biến động của thế giới, khu vực và những thách thức mang tính toàn cầu đối với nền kinh tế, đất nước ta đã không ngừng vươn lên khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Tiêu biểu cho kết quả đã đạt được là việc giữ vững “4 ổn định” gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định các loại thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ; ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Làm tốt “3 tăng cường” gồm: Tăng cường nắm tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và công tác y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, tiêm phòng vaccine Covid-19; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong hệ thống hành chính nhà nước. Chú trọng “2 đẩy mạnh” gồm: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và tạo công ăn việc làm; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và công tác quy hoạch. Nhất quán “1 tiết giảm” là tiết kiệm triệt để, giảm mọi khoản chi tiêu không cần thiết và “1 kiên quyết không” là không điều hành giật cục, chuyển trạng thái đột ngột theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Minh chứng rõ nét hơn đó là những nhận định khách quan thông qua truyền thông của các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ cũng thừa nhận: Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hình ảnh trang The Diplomat của Mỹ đưa tin về nền kinh tế Việt Nam

Từ thực tế trên, chúng ta hoàn toàn có niềm tin về một Việt Nam thịnh vượng; hãy sống và làm việc với tinh thần trách nhiệm cống hiến cho quốc gia, dân tộc. Luôn có cái nhìn khách quan về sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ. Đồng thời tích cực phủ xanh thông tin chính thống để định hướng người dân kiên quyết đẩy lùi tin giả cũng như các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chống phá!

Hits: 6

Similar Posts