Đảng, Nhà nước ta luôn có chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đồng thời cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong những năm qua một số phần tử phản động, cơ hội chính trị ở trong nước lợi dụng tôn giáo nhằm cấu kết, móc nối với các tổ chức phản động lưu vong để tận dụng không gian mạng sử dụng những phương thức thủ đoạn mới nhằm chống phá lại Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta. Điển hình là hoạt động của “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” được thành lập tại xã Êa Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đák Lak.

“Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” được một số đối tượng lập ra nhằm xuyên tạc về tình hình tôn giáo, nhân quyền và kích động, lôi kéo, xúi giục đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật. Ý đồ của đối tượng cầm đầu là muốn quy tụ các chức sắc, tín đồ người dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở Mỹ và Việt Nam để tập hợp lực lượng, đấu tranh “đòi tự do” tôn giáo, dân chủ nhân quyền, tiến tới thành lập “tôn giáo riêng”, “Nhà nước riêng” của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Trang phản động Việt Tân  xuyên tạc chính sách của Việt Nam về hoạt động tôn giáo (Ảnh nguồn internet)

Nhằm thực hiện mục đích của mình, “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” đã tập trung cấu kết, móc nối để đào tạo trực tuyến, chỉ đạo nhóm cầm đầu trong nước đấu tranh bất bạo động, củng cố phát triển lực lượng, thu thập thông tin, tài liệu về dân chủ, nhân quyền để gửi ra nước ngoài nhằm vu cáo Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của một số nước và các thế lực thù địch chống Việt Nam. Chúng tập hợp số đối tượng phản động lưu vong chuẩn bị tài liệu để đưa về trong nước, bên trong chúng đã phát triển ở một số tỉnh thành như Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Phú Yên, Trà Vinh nhằm đẩy mạnh hoạt động. Với những âm mưu, ý đồ rõ ràng như vậy, đám “Rận Chủ Vịt Tân” vẫn bênh vực, ngụy biện cho những hành vi sai trái này. Việt Tân cho rằng đây là việc làm “đàn áp tôn giáo”, đáng bị lên án của Chính quyền Cộng sản Việt Nam.

Thế nhưng, với bản chất ngoan cố, ý đồ thành lập một tổ chức mới, trên nền tảng tự do tôn giáo, tín ngưỡng “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” đã bị lật tẩy chiêu trò của mình. Qua đây, cũng là bài học để mỗi chức sắc, tín đồ và người dân nêu cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, tin theo lời các đối tượng xấu để tham gia các hoạt động tôn giáo trái phép, hoạt động vi phạm pháp luật, chống lại Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, ngăn chặn và loại bỏ tổ chức “Hội thánh Tin lành Christ Tây Nguyên” ra khỏi cộng đồng.

Hits: 14

Similar Posts