Mỗi khi đến kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đám “rận chủ” lại không ngừng  đưa ra các luận điệu xuyên tạc nhằm phá hoại Ngày bầu cử của đất nước ta. Ngoài các chiêu bài như tự ứng cử,  tẩy chay bầu cử thì chúng còn kích động người dân theo phương châm “không biết, không bầu”…

Và để phụ họa cho những “khẩu hiệu” mang tính chống phá đó, đám “rận chủ” không từ thủ đoạn nào trong đó cái mà chúng tập trung nhiều nhất đó là công kích, xuyên tạc tính dân chủ trong bầu cử để rồi lôi kéo cử tri “tẩy chay” bầu cử. Nhất là sau khi một số “rận chủ” tham gia phong trào “tự ứng cử” và không đủ điều kiện bị loại ra ở các vòng hiệp thương thì chúng lại càng tăng cường các hoạt động chống phá; chúng rêu rao rằng: “chỉ có những người theo Đảng Cộng sản mới đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Đảng cộng sản cố tình cản trở người ngoài Đảng tự ứng cử, vi phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân. Không chỉ có vậy chúng còn không ngừng rêu rao Hội nghị tiếp xúc cử tri chỉ là nơi đấu tố, xoi mói để loại bỏ người tự ứng cử.

Họ vu cáo rằng ở Việt Nam không có dân chủ trong bầu cử, ứng cử nếu có cũng chỉ là hình thức để qua mắt người dân; kết quả bầu cử đã được sắp đặt trước nên người dân có đi bầu cũng như không. Đây là những luận điệu hết sức nguy hiểm núp dưới danh nghĩa “dân chủ” cho nên ít nhiều tạo tâm lý hoang mang đối với một bộ phận cử tri trong đó chủ yếu là người nhẹ dạ, cả tin; người trong dân tộc thiểu số…Thực ra việc lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá cách mạng Việt Nam không còn quá xa lạ. Tuy nhiên thủ đoạn của đám “rận chủ” thì ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều vỏ bọc khác nhau, chúng sử dụng “thư ngỏ”; “những lời tâm huyết với Đảng”…nhưng thực chất là các quan điểm sai trái, thù địch mà sâu xa hơn là dọn đường cho sự hình thành tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập”.

Theo đó mới đây đám “rận chủ” đã tuyên bố rằng “Quốc hội cần người ngoài Đảng vào chỉ để trang trí, tránh tiếng độc quyền cho Đảng…Cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 chỉ là gây tốn kém về tiền của”.

Đây đúng là trò hề của những con rối bị dồn đến bước đường cùng, vì vậy mỗi cử tri hãy thật sự tỉnh táo đừng vì mấy lời nói “nhăng quậy” của những chú hề mà đánh mất đi quyền bầu cử thiêng liêng của mỗi công dân.

Hits: 11

Similar Posts