Từ khi triển khai thực hiện xây dựng Dự án nhà máy thủy điện Tuyên Quang đến nay đã gần 20 năm, cùng thời điểm đó là việc triển khai di dời, bố trí tái định cư đối với 4.116 hộ, trên 20.000 nhân khẩu cùng đồng bộ được triển khai. Đây là dự án di dân, tái định cư lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay. Cùng với những nỗ lực của chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành và sự đồng thuận trong nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, đến năm 2008 tỉnh đã hoàn thành di chuyển, sắp xếp tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án tại 125 điểm, 42 dự án tái định cư tại 6 huyện, thành phố. Với mức độ di chuyển, sắp xếp bố trí số lượng dân cư lớn, kinh nghiệm thực tế về thực hiện dự án di dân, tái định cư chưa nhiều, vì vậy trong quá trình thực hiện dự án không thể tránh khỏi những vướng mắc, thiếu sót dẫn đến một bộ phận người dân đã có đơn kiến nghị, thắc mắc, phản ánh liên quan đến chế độ, chính sách gửi đến đến các cơ quan chức năng ở cả cấp trung ương và địa phương. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động vào cuộc để giải quyết một cách triệt để ngay từ đầu.

Trong những năm qua, các cấp chính quyền luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc, nhất là vùng bà con đồng bào các dân tộc thiểu số, khu vực tái định cư đã được sự quan tâm hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao giúp ổn định cuộc sống; cơ giới hóa trong sản xuất và nâng cao hiệu suất lao động….

Một góc xóm 23, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn.

Chính quyền địa phương đã tập trung các nguồn lực, vận dụng linh hoạt các chính sách đầu tư đẩy mạnh hỗ trợ các loại máy móc phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế để người dân vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, hầu hết người dân tái định cư đều đồng tình, ủng hộ chủ trương chính sách của tỉnh, nhanh chóng hòa nhập, bắt tay xây dựng cuộc sống nơi ở mới. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã ổn định cuộc sống, nhiều vươn lên trở thành hộ khá, hộ giàu, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn Tuyên Quang ngày càng khang trang, đổi mới.

Mùa vàng- cánh đồng xã Kim Phú

Để tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, văn hóa, tinh thần cho đồng bào tái định cư cũng như người dân sở tại đã nhường một phần đất ở, đất sản xuất góp phần triển khai dự án. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-TTg, ngày 10/10/2011 với tổng mức đầu tư là 1.868,935 tỷ đồng; đến năm 2017, đã thực hiện giải ngân được 921,831 tỷ đồng. Trong khi chờ Chính phủ tiếp tục bố trí vốn, từ cuối năm 2018 đến năm 2019 UBND tỉnh đã chỉ đạo ứng trước ngân sách tỉnh trên 100 tỷ đồng để hỗ trợ bổ sung đất ở giúp người dân tái định cư ổn định cuộc sống trước mắt.

Ngày 25/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 417/QĐ-TTg về bổ sung nguồn vốn vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tổng mức đầu tư là 500 tỷ cho Dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. Sau khi được Chính phủ cấp bổ sung 500 tỷ đồng, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp đến từng điểm, khu tái định cư, từng hộ gia đình để kiểm tra, xác minh làm rõ từng nội dung kiến nghị, phản ánh; rà soát từng đầu điểm công trình để tiếp tục đầu tư. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành 02 quyết định phân bổ vốn, gồm: Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 về phê duyệt Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang năm 2020: Đã giải ngân trên 21,5 tỷ đồng/28,9 tỷ, hỗ trợ xây bể Biogas với mức 05 triệu đồng/hộ theo đúng quy định, trong đó huyện Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang đạt mức cao lần lượt là 94,4% và 90,4%; Về đất ở: Đã thanh toán tiền bổ sung đất ở cho gần 3.000 hộ dân tái định cư với số tiển khoảng 110 tỷ đồng; số hộ chưa nhận tiền hỗ trợ còn 167 hộ; triển khai thanh toàn hàng trăm tỷ đồng kinh khí xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tiếp tục thục hiện việc tổ chức cho người dân đăng ký đào tạo nghề; hỗ trợ khai hoang đất với số tiền hàng chục tỷ đồng. Ngày 29/9/2020, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 400/QĐ-UBND về phê duyệt chi tiết Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng thực hiện, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang (đợt 2) năm 2020. Hiện các cơ quan, chính quyền các địa phương đã và đang tiến hành thông báo, phổ biến, triển khai các quyết định đến các điểm, khu và từng hộ gia đình tái định cư.

Như vậy, với những chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, nỗ lực của các cấp, ngành, cùng sự đồng tình của nhân dân, đến nay, hầu hết các hộ dân thuộc diện di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang cơ bản đã được các cơ quan chức năng giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách đền bù, hỗ trợ ổn định cho cuộc sống theo đúng quy định của Nhà nước, một số nội dung hỗ trợ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xong trong thời gian tới.

Hits: 29

Similar Posts