Đài châu á tự do (RFA) cùng các trang VOA, BBC tiếng Việt luôn “chọc ngoáy” vào chính sách đối ngoại của đất nước ta, đặc biệt trong thời gian gần đây, thời điểm sau khi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để phá hoại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta. Âm mưu, thủ đoạn của chúng với chiêu trò vu khống Việt Nam không “dứt khoát” trong quan hệ quốc tế, yêu cầu Việt Nam phải theo “phe này”, “phe kia”. Thông qua thủ đoạn nham hiểm này, chúng tìm cách tác động mạnh mẽ vào dư luận, để qua đó muốn phá hoại đường lối đối ngoại, phá hoại mối quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới. Mặt khác, âm mưu sâu xa đó chính là hướng lái chính sách đối ngoại, nhằm đưa Việt Nam đi vào quỹ đạo lệ thuộc, từ đó làm chệch hướng con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

Vừa qua, trang RFA Tiếng Việt lại đăng tải bài viết với tiêu đề “Việt Nam sẽ thế nào khi tiếp tục chính sách “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc?”

Trang facebook Đài á châu tự do đăng bài phá hoại đường lối đối ngoại

Đây không phải là lần đầu tiên nhà đài phản động RFA tung ra bài viết có nội dung sai lệch về chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chúng ta cũng đã rõ ràng nhận ra thế lực đứng sau tổ chức này để chống phá nước ta là ai phải không ạ?

Những năm qua, mối quan hệ giữa Mỹ – Trung có những diễn biến căng thẳng. Lợi dụng mối quan hệ giữa Việt Nam – Trung Quốc và Việt Nam – Hoa Kỳ để gia tăng hoạt động công kích. Những đối tượng này đưa ra lập luận cho rằng việc Việt Nam bắt tay cả với Mỹ và Trung Quốc là đang thực hiện chính sách “đu dây”, không dứt khoát. Rõ ràng chiêu bài chống phá đòi Việt Nam phải “nghiêng” về bên ngoài, không được hợp tác với bên kia trong các mối quan hệ quốc tế làm ảnh hưởng đến nhận thức của người dân là hết sức nguy hiểm.

Tại Điều 12, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 nêu rõ: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.

Thực tế cho thấy con đường đối ngoại của đất nước ta là cực kỳ đúng đắn. Đến nay, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc; thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài với 30 đối tác chiến lược và toàn diện. Riêng trong mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam vừa tăng cường quan hệ với Trung Quốc, vừa làm sâu sắc hơn quan hệ với Mỹ trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước này ngày càng trở nên tốt đẹp, thực chất và hiệu quả hơn.

Xuyên tạc chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là chính sách đối ngoại, là bản chất của các tổ chức, cá nhân phản động, tổ chức chống đối tại Việt Nam. Và RFA cũng không ngoại lệ. Điều đó nằm trong âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm tạo bất ổn trong nước, kích động chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó mục tiêu lớn hơn là thay đổi thế chế chính trị của Việt Nam. Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, tin tức “bẩn” từ nhà đài RFA sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến một phần không nhỏ người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ – “chủ nhân tương lai của đất nước”. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đọc và tìm hiểu có chọn lọc những thông tin từ mạng xã hội mang lại. Hãy tẩy chay những tổ chức phản động như thế này để góp phần môi trường mạng “sạch hơn”, đừng để những các tổ chức phản động này “hướng lái” từ tư tưởng đến hành động của mỗi chúng ta.

Hits: 126

Similar Posts