Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến sẽ diễn ra vào quý 1-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân kỳ vọng và tin tưởng Đại hội lần thứ XIII sẽ đề ra chủ trương, chính sách và các mục tiêu để phát triển đất nước trong 5 năm đến và những năm tiếp theo; đồng thời sáng suốt lựa chọn những cán bộ vừa có đức vừa có tài để lãnh đạo đất nước, mang lại cuộc sống hạnh phúc và phát triển bền vững cho nhân dân, cho đất nước.

Tuy vậy, các thế lực thù địch đã lợi dụng việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội để đẩy mạnh chống phá bằng nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi, xảo quyệt; trong đó, chúng đặc biệt chú trọng sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội để kích động, bôi nhọ, hạ thấp uy tín cán bộ lãnh đạo, nhằm gây chia rẽ nội bộ, nghi kỵ lẫn nhau trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Những ngày gần đây, đài BBC, RFI, trang mạng “Tivi tuần san”, “Tiếng dân”, “KTV”,… với danh nghĩa tự do, bình luận sâu, chúng tung tin về tình hình nhân sự Đại hội XIII của Đảng, như: “Bộ tứ của Đại hội tới gồm những ai”, “Ai sẽ nghỉ trong nhiệm kỳ tới”, v.v. Chúng còn xuyên tạc rằng: “Trước thềm Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bầu không khí ngột ngạt lan tràn khắp cả nước”; “Cứ đến đại hội thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại gia tăng bắt bớ, đàn áp”…

Mặc dù công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo luôn được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, nhưng chúng lại xuyên tạc, bóp méo, vu khống, suy diễn, cho rằng: Đảng đang lợi dụng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để bắt bớ, trấn áp, khai trừ, loại khỏi hàng ngũ những đảng viên “không thuộc phe nhóm”, đảng viên có tư tưởng cấp tiến, đổi mới, “các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau”, “Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá quyết liệt giữa các cá nhân, phe, nhóm lợi ích”…

Những diễn biến đó cho thấy, việc cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn những thông tin độc hại, nhất là trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của chúng ta hiện nay. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải cảnh giác, tỉnh táo nhận diện âm mưu thâm độc của kẻ thù, kiên quyết đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc, kích động gây nhiễu loạn thông tin, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Hits: 38

Similar Posts