Trước mỗi thềm Đại hội của ĐCS Việt Nam, như thường lệ các thế lực thù địch, bọn phản động trong, ngoài nước, các đối tượng cơ hội, trở cờ bất mãn, loại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho đây là thời cơ để triển khai các hoạt động chống phá trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội chúng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam; tìm mọi cách để hạ uy tín, bôi nhọ các vị quan chức, lãnh đạo Đảng, nhà nước bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Chúng ta dễ nhận thấy trong thời gian gần đây, đã xuất hiện nhiều hơn trên internet, mạng xã hội những thông tin chống phá Đại hội như:

Những bài viết xuyên tạc về đời tư, các mối quan hệ và kể cả tình hình sức khỏe của lãnh đạo Đảng, nhà nước; việc sử dụng công nghệ hiện đại để cắt ghép, chỉnh sửa lời nói, video hình ảnh để đăng tải trên internet, mạng xã hội nhằm mạo danh các bài phát biểu của lãnh đạo đảng, nhà nước; hay những bài viết xuyên tạc, bịa đặt bóp méo tình hình chính trị, xã hội trong nước ngày càng gia tăng.

Trên các trang mạng xã hội, blog của một số kẻ cơ hội, phản động trong nước và hải ngoại đăng tải ngày càng nhiều cái gọi là những bản “Góp ý cho Đại hội XIII”, sau khi chúng cóp nhặt các chi tiết để tạo ra một sản phẩm trình bày “Đánh giá về tình hình mới” trong xã hội sau mỗi nhiệm kỳ từ đó rút ra những kết luận chủ quan, phi lý và cố gắng đưa ra những luận điểm nhằm quy kết Đảng “giác ngộ yếu kém yếu tố dân tộc, dân chủ đã tạo ra nỗi đau về hòa hợp dân tộc”, dẫn đến “Sự thất bại nghiêm trọng trong xây dựng CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam; trong phát huy sức mạnh quốc gia” qua đó thể hiện thủ đoạn nham hiểm khi mà chúng giả bộ “khẩn thiết kiến nghị” rằng: Chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc nhất một đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được. Hay như chúng còn lấy một số vấn đề xã hội còn những tồn tại, những hạn chế, những vụ án mà cá nhân lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý cả về mặt Đảng, pháp luật để quy chụp và đổ lỗi là do cơ chế, là lỗi hệ thống. Nhưng thực tế chúng chẳng hề có hoặc đưa ra được bất kỳ một căn cứ thuyết phục nào cho những đánh giá đó.

Cái đích mà chúng muốn ở đây là gì? Đó là đưa ra luận điệu hết sức mị dân rằng để có dân chủ, có tiến bộ thì Đại hội XIII là thời cơ để đổi mới chính trị theo hình thức đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xây dựng nhà nước dựa trên nền tảng “xã hội dân sự” với mục đích cuối cùng là nhằm vào việc xóa bỏ, lật đổ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do vậy mỗi người dân cần tỉnh táo phân biệt, nhận diện những luận điệu sai trái, tránh bị cuốn vào trận địa xảo trá của họ, dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng. Bởi chẳng cần phải dài dòng để kể lể, nếu ai đó còn hoài nghi về sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước Việt Nam hãy xem lại trong suốt thời gian qua, trên thế giới từ thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, xung đột triền miên đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người thì ở Việt Nam đang bình yên như thế nào? Người dân chúng ta đang được hưởng những điều tốt đẹp đó là nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý khoa học, sáng xuất của những người đứng đầu chính phủ, nhà nước, tinh thần tự lực tự cường, đùm bọc lẫn nhau vốn là bản chất của người Việt nên hãy đừng để bị kẻ gian lợi dụng, đừng biến mình thành kẻ phá hoại đất nước.

Hits: 18

Similar Posts