Thời đại công nghệ số là một giai đoạn phát triển tất yếu của xã hội. Nó làm thay đổi tư duy, nhận thức, tư tưởng, tình cảm của con người với thế giới xung quanh, giúp con người tiếp cận với tri thức nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn công nghệ số luôn được các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng, thực hiện tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm.

Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ nhằm tận dụng đa dạng các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là các mạng xã hội, xuất bản báo chí điện tử ở nước ngoài. Tài trợ cho một số cơ quan báo chí nước ngoài chống phá Việt Nam (như VOA tiếng Việt, RFA, RFI, BBC Việt ngữ, HRW…) để tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ. Đồng thời chúng cũng triệt để khai thác các sự kiện chính trị, ngoại giao, những vấn đề nhân sự, nội bộ với các thông tin chưa được kiểm chứng để mở các cuộc chống Đảng, Nhà nước ta.

Mặt khác, sức lan toả của internet và mạng xã hội cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện ý đồ của chúng. Chúng lợi dụng các hội, nhóm chia sẻ những thông tin tiêu cực, thông tin sai trái, tin không rõ nguồn, chưa được kiểm chứng… xuất hiện trên không gian mạng có xu hướng ngày càng gia tăng, gây tác động xấu đối với người sử dụng mạng. Thông qua các nền tảng không gian mạng trong thời đại số, các thế lực thù địch sử dụng những tin, bài, hình ảnh của báo chí chính thống trong nước, sau đó “tô vẽ” thêm bớt, đưa ra những nội dung thật giả lẫn lộn, sai lệch để đưa lên mạng xã hội. Chúng tạo những trang, tài khoản núp dưới danh xưng của các cơ quan của Đảng, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao nhằm lôi kéo tâm lý hiếu kỳ của công chúng, đánh vào khoảng trống thông tin mà báo chí chính thống trong nước chưa đăng tải hoặc cần thời gian kiểm duyệt thông tin; ngụy tạo các bài viết dưới những tiêu đề giật gân liên quan đến những vấn đề đang được dư luận quan tâm…

Những thủ đoạn lợi dụng nền tảng số của các thế lực thù địch, phản động, phần tử bất mãn đã dẫn dụ, lừa dối được một bộ phận người dân, nhất là những người có tâm lý hiếu kỳ, tò mò muốn dò tìm các thông tin không chính thống. Những cái “bẫy thông tin” mà các đối tượng thù địch, phản động, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam tung ra cũng đã khiến cho nhiều người nước ngoài không phân biệt được thật giả và bị những dòng thông tin sai lệch này dẫn dắt.

Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị là một trong những nội dung trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đảng ta xác định trong Văn kiện Đại hội XIII. Việc tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc không chỉ nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và sự ổn định của đất nước mà còn nhằm bảo vệ uy tín, hình ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Ảnh Internet

Tăng cường các quy định của pháp luật, các biện pháp quản lý không gian mạng từ cơ quan có thẩm quyền; Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo, định hướng, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi đồng thời cả hai mục tiêu: “Bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của người sử dụng mạng internet, nâng cao khả năng nhận thức và năng lực tự sàng lọc thông tin của người dân, hình thành thói quen hành xử tích cực trên môi trường mạng. Suy cho cùng, vấn đề quan trọng nhất chính là con người. Mỗi người dân trở thành bộ lọc thông tin hiệu quả cho chính mình và cộng đồng. Mỗi người khi sử dụng mạng internet cần đề cao cảnh giác, tỉnh táo nhận diện rõ âm mưu, bản chất của các thế lực thù địch để không tin, không bị lôi kéo, dẫn dắt trước các thông tin xấu, độc và cùng nhau xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, văn minh./.

Hits: 17

Similar Posts