Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Chiều 5/3, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để nghe báo cáo về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) và báo cáo nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, dự kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đây là dự án quan trọng không chỉ có ý nghĩa đối với xây dựng, phát triển Thủ đô mà còn đối với cả nước. Đây cũng là dự án luật khó, mang tính đặc thù, đa ngành, có nhiều nội dung khác với một số luật hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội nói về 3 việc đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: QH.

Buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội để rà soát các nội dung báo cáo, các nội dung lớn, quan trọng và công việc cần triển khai từ nay đến kỳ họp Quốc hội bảo đảm cho dự án luật là tốt nhất.

Đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo quy định của Luật Quy hoạch, các nội dung này thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhưng phải trình Quốc hội cho ý kiến.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng bộ TP. Hà Nội, người dân Thủ đô và cả nước đều mong muốn 3 nội dung này được xem xét, cho ý kiến, quyết định tại cùng một kỳ họp để tạo khung khổ pháp lý và thể chế quan trọng, đồng bộ cho Thủ đô phát triển, để thực hiện cho được các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn trong Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nói về 3 việc đặc biệt quan trọng đối với Hà Nội ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: QH.

Với tinh thần khẩn trương, tạo điều kiện thuận lợi nhất về khung khổ thể chế cho Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và TP. Hà Nội nỗ lực thúc đẩy việc hoàn thiện cả 3 nội dung trên để trình Quốc hội xem xét tại cùng một kỳ họp.

Theo đó, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 phải tạo được bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Nghị quyết số 15-NQ/TW đã khẳng định, phát triển Thủ đô Hà Nội “văn hiến – văn minh – hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”; là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc trình Quốc hội xem xét cả 3 nội dung trên tại cùng một kỳ họp (kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XV) sẽ tạo khung khổ pháp lý, thể chế hết sức quan trọng cho Thủ đô phát triển và thực hiện được những quan điểm, mục tiêu, các định hướng lớn đã được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW cũng như thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, phát triển Thủ đô.

Theo: tienphong.vn

Hits: 10

Similar Posts