Lâu nay, vấn đề chủ quyền lãnh thổ quốc gia được coi là “mảnh đất vàng” để các thế lực thù địch, bất mãn, cơ hội cả trong và ngoài nước triệt để lợi dụng để nhằm xuyên tạc, kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Như một thói quen cố hữu, thường thì cứ mỗi khi đất nước ta chuẩn bị tổ chức những sự kiện trọng đại, chúng lại giở những ngón nghề quen thuộc để phá bĩnh, làm đảo lộn tình hình. Thời gian này, trong khi toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang phấn khởi chào mừng sự thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì chúng lại ráo riết tung lên trên khắp các trang mạng dày đặc những bài viết, thông tin sai sự thật về vấn đề chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam gây bức xúc cho dư luận tiến bộ trong nước và quốc tế. Chỉ cần bớt chút thời gian suy ngẫm, đối chiếu và nhìn nhận một cách thấu đáo, có thể kết luận đây là luận điệu của các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên rình rập cơ hội để chống Đảng, Nhà nước và gây xáo trộn cuộc sống ổn định, hòa bình hiện nay của Nhân dân Việt Nam. Ở đâu đó trên các trang mạng xã hội hay các diễn đàn quy tập nhiều phần tử bất mãn, rêu rao rằng: “Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng việc tổ chức Đại hội Đảng hơn vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; hoặc cố tình xuyên tạc quan điểm, đường lối chủ trương của Tổ quốc thông qua những “thuyết âm mưu” như Việt Nam lôi bè kéo cánh, hợp tác với nước này để chống nước kia; rằng chúng ta nhu nhược, không đánh nhau thì mất biển, mất đảo, đất nước lâm nguy…

Vạch trần chân tướng và đường đi của những chiêu trò này là việc nhất thiết phải bàn, phải làm. Có thể khẳng định rằng, lịch sử quá trình dựng nước, giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước đã chứng minh, trong mỗi người dân Việt Nam là một trái tim yêu nước. Khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia đứng trước những thách thức hoặc bị xâm phạm, lòng yêu nước được người dân thể hiện bằng cách dồn tối đa sự quan tâm, thường xuyên dõi theo những thông tin liên quan. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng thù địch đã đưa ra những thông tin sai sự thật hòng bẻ lái dư luận, kích động người dân nhằm mục đích cuối cùng là xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước; chúng ta có thể để ý, cùng với việc phê phán các hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, xâm phạm chủ quyền là những đánh giá, quy chụp lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta “phản ứng chậm chạp” hoặc “né tránh, không dám đương đầu, nhu nhược để chủ quyền lãnh thổ bị đe dọa…” với âm mưu cốt lõi là khiến lòng dân dần mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Càng nguy hiểm hơn khi nhiều đối tượng lợi dụng vấn đề chủ quyền lãnh thổ, trong đó có vấn đề về biển, đảo để kích động người dân “xuống đường” biểu tình thể hiện lòng yêu nước, gây mất an ninh trật tự và kiếm cớ để tiếp tục chống phá.

Chúng ta cần phải nhìn nhận vào thực tế, đó là bên cạnh đa số những người dân có những nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, gần như “miễn nhiễm” với những luận điệu xuyên tạc, kích động hồ đồ, cũ rích thì vẫn còn khá nhiều người bị “sập bẫy” trong đó chủ yếu là người mới tiếp xúc hoặc ít tiếp xúc trên mạng Internet, mạng xã hội; sự thiếu nhận thức và chưa kịp thời cập nhật, chắt lọc những thông tin đúng, sai dễ dẫn đến đưa người dân vào “ma trận phản động” trên Internet. Vì vậy, cùng với việc nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự ổn định của Việt Nam thông qua chiêu bài về chủ quyền lãnh thổ, việc nắm vững những chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tỉnh táo để hấp thụ đầy đủ bản chất của vấn đề là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta.

Với quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta là kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước; kiềm chế, “không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”, “không tham gia liên minh quân sự”… Bởi vậy những quan điểm cho rằng Việt Nam “bài nước này, thân nước kia” hay “đi theo nước này, chống nước kia”, suy cho cùng chỉ là dối trá, lừa phình dư luận. Những bài học đắt giá từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ đã khiến nhiều nước, trong đó có nhiều quốc gia mang tiềm lực quân sự mạnh, cũng đang đi theo hướng lấy đối thoại, luật pháp quốc tế làm “kim chỉ nam” cho mọi hành động liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ, thay vì cổ xúy cho xung đột, đối đầu, giải quyết bằng vũ lực. Điều đó càng minh chứng cho quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và giải quyết những vấn đề có liên quan là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Tóm lại, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia cũng như cuộc sống hòa bình, ổn định hiện có là vấn đề chiến lược, đại sự, đòi hỏi phải nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương; có đối sách đúng đắn, phù hợp, hiệu quả và bền vững. Do đó, chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những chiêu trò, luận điệu kêu gọi, xuyên tạc, kích động để không mắc mưu những phần tử xấu, thế lực thù địch đang từng ngày len lỏi, gieo rắc mưu đồ phá hoại Đảng, Nhà nước ta, đừng để ngập chân trong quá khứ “ma trận” quái gở mà chúng cố tình giăng ở khắp nơi.

Hits: 25

Similar Posts