Thủ tướng Việt Nam, Lào, Campuchia nhất trí tăng hợp tác an ninh, quốc phòng cũng như kết nối hạ tầng cứng và mềm để thúc đẩy thương mại.

Hits: 10

Similar Posts