Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước ta vô cùng quan tâm, chỉ đạo thực hiện một cách sát sao và đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đó được nhân dân ghi nhận, được thế giới đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đám phản động, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại không quan tâm đến kết quả tích cực hay không mà chúng chỉ “rình” lựa chọn các vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc, bịa đặt. Điển hình như trên trang facebook “Chân Trời Mới Media” đã đăng bài giật tít với nội dung “Nguyễn Phú Trọng đốt lò gây trở ngại cho đầu tư chuỗi cung ứng”, trên đài RFA thì lại có bài “mặt trái chống tham nhũng của Đảng”. Và còn rất nhiều bài viết có nội dung tương tự khác được đăng trên các trang như baotiengdan.com, Việt Tân,…

Các trang phản động xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam

(Ảnh nguồn internet)

Bọn phản động luôn luôn nhận định các vấn đề mà không cần nhìn nhận thực tế như thế nào. Chúng không chịu hiểu rằng “tham nhũng là vấn nạn” ở tất cả các nước trên thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam. Đám này chỉ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để đưa ra những nhận định sai trái với mục đích tuyên truyền, xuyên tạc thông tin sai sự thật. Chúng nhằm mục tiêu làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với những kết quả đạt được đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Điều này đã giúp cho tham nhũng được kiềm chế, từng bước bị ngăn chặn và có chiều hướng giảm xuống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

“Lò đã đỏ lửa thì củi tươi cũng cháy”, cũng chính vì “lò” được đốt liên tục nên kinh tế Việt Nam cũng tăng trưởng ấn tượng, qua đó càng khẳng định tầm quan trọng, những tác động tích cực của cuộc chiến “chống tham nhũng” ở nước ta. Tất cả đều thấy những kết quả tích cực nhưng chỉ có bọn phản động là không thấy./.

Hits: 24

Similar Posts