Thời gian qua, trên không gian mạng, nhiều đối tượng thù địch, phản động triệt để lợi dụng việc cơ quan chức năng bắt, điều tra, truy tố, xét xử các đối tượng có hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015) để công kích, xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, đàn áp “Nhà báo tự do”.

Các đối tượng thù địch, phản động kêu gọi bảo vệ bị can Lê Mạnh Hà

Có thể thấy, báo chí Việt Nam đã có sự phát triển bùng nổ trên nhiều phương diện, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và tiến bộ của công nghệ thông tin. Trên thực tế, về mặt pháp lý, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin của công dân ở Việt Nam đã được quy định toàn diện, đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện lịch sử, văn hoá, trình độ dân chí, thể chế chính trị nhưng tuyệt nhiên không được “đứng trên, đứng ngoài” luật pháp và xâm hại đến lợi ích, an ninh quốc gia. Mọi quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, tự do báo chí đều phải có giới hạn nhất định. Giới hạn này đặt ra để bảo đảm quyền tự do chính đáng cho số đông mọi người, chứ không khải cho một nhóm ít người nào đó nói, phát ngôn bừa bãi, thích gì viết đấy, nói và viết vì động cơ cá nhân ích kỷ, thiên vị mà không vì sự ổn định, đồng thuận chung của xã hội, cộng đồng.

Sự xuất hiện của cái gọi là “Nhà báo tự do” lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí đưa ra những thông tin sai trái, xuyên tạc, phiến diện một chiều đã tác động tiêu cực đến dư luận xã hội, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm hại an ninh truyền thông quốc gia, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, làm sai lệch bản chất, tạo cớ can thiệp, phá hoại của các thế lực thù địch, đối tượng phản động. Đây là hành vi cần được nhận diện chính xác, phải được lên án, phản bác, đấu tranh trực diện và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật, trả lại sự tôn nghiêm cho báo chí chân chính./.

Hits: 23

Similar Posts