Gần đây trên mạng xã hội facebook, tiktok… một số người trong tổ chức Pháp Luân Công (PLC) đã tiếp tục lập ra nhiều hội, nhóm, fanpage nhằm mục đích quảng bá nhằm lôi kéo nhiều người tham gia PLC. Họ lợi dụng việc rèn luyện sức khỏe, các yếu tố tâm linh, thần bí để dụ dỗ, lôi kéo một người dân tham gia dù đã có nhiều cảnh báo từ các cơ quan chức năng.

Cần hiểu rõ ràng rằng PLC không phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, không có giáo lý, giáo luật hoàn chỉnh mà chỉ đi vay mượn, cắt xén của các tôn giáo khác. Luôn đề cao yếu tố “Chân – Thiện – Nhẫn”, nhưng PLC mượn vỏ bọc của một môn tu luyện rèn luyện sức khoẻ, đồng thời lợi dụng các yếu tố tâm linh để tập hợp lực lượng, lôi kéo quần chúng tham gia, khuếch trương thanh thế, đòi chính quyền công nhận tư cách pháp nhân.

Một fanpage của PLC có những bài viết kích động biểu tình

Nếu tập luyện thể dục để nâng cao sức khỏe là tốt, nhưng lợi dụng việc đố để đi lừa đảo, lôi kéo người khác vào một tổ chức đi ngược lại lý tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì cần phải lên án. Điều này cũng là một trong những lý do giải thích vì sao mà PLC không được thế giới, cũng như ở Việt Nam công nhận như là một tôn giáo hợp pháp.

Cho rằng PLC chữa được bách bệnh nhưng một số người có bệnh luyện PLC không những bệnh không khỏi mà còn dẫn đến tử vong, đã xảy ra ở các địa phương Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Nam… Bên cạnh đó, PLC còn cổ vũ “từ bỏ tình thân”, rằng chuyên tâm học theo để được “thăng cấp”, cuối cùng sẽ tu thành “Phật – Đạo – Thần”. Một số người vì mải mê tu luyện đã từ bỏ tín ngưỡng tổ tiên, làm rạn nứt các mối quan hệ gia đình và xã hội. Như vậy là đi ngược lại cái “Chân – Thiện – Nhẫn” mà các đối tượng PLC luôn rêu rao.

Chính vì thế mỗi người dân cần tự nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo của môn phái này, đừng mu muội khi cho rằng chỉ vì luyện tập vài động tác của PLC là có thể “trường sinh bất lão” mà hãy tố giác các hành vi lôi kéo tham gia PLC này với cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, không để PLC có cơ hội phát triển./.

Hits: 9

Similar Posts