Trong thời gian gần đây, sau khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho ra đời cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” thì trên trang facebook của mình, Việt tân lại ra sức xuyên tạc bằng những lời lẽ trơ tráo, “ăn tục nói phét” vốn có.

Tổ chức khủng bố Việt Tân xuyên tạc về cuốn sách phòng chống tham nhũng tiêu cực của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Như chúng ta đã biết, cuốn sách của Tổng Bí thư cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa suy nghĩ, trăn trở nhiều năm và sự quyết tâm, quyết liệt trong hành động đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đây là nỗ lực của cả Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư đứng đầu kiên trì, kiên định nhiều năm qua đúc kết mà thành, không phải chỉ là lý luận suông, càng không phải là sự ca ngợi bản thân hay quảng bá “chiến tích hạ gục đồng chí”.

Thực tế cho thấy trong những năm qua, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng chỉ đạo làm rất quyết liệt, bài bản, triệt để, chứ không phải làm để lấy lệ, làm cho có. Đã có không ít những cán bộ chủ chốt cấp cao ở các bộ, ngành Trung ương, địa phương, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương khi đã sai phạm đều phải chịu hình thức xử lý kỷ luật, thậm chí không ít người bị truy tố trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên sai phạm không phải là ý chí chủ quan của cá nhân ông Trọng muốn hay không mà là quy định của Đảng, của hiến pháp và pháp luật. Bất cứ ai, dù cương vị nào, làm gì, ở đâu nếu sai phạm thì đều bị xử lý theo quy định. Như vậy, đấu tranh phòng chống tham nhũng không chỉ dừng lại ở lý luận suông mà đã thực sự là những hành động thực tiễn. Chính vì thực tế, thực chất, thực tâm nên công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, nhất là sự kiên trì, quyết tâm, công sức của người đứng đầu là Tổng Bí thư những năm qua đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ và tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Vậy nên dù những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ, nhân quyền ra sức công kích, xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng, gán ghép, bôi nhọ người thủ lĩnh cuộc chiến là Tổng Bí thư nhằm phủ nhận ý nghĩa, giá trị, thành quả của cuộc chiến này, chia rẽ dân với Đảng, đều vô dụng, càng khiến người dân nhận ra bản chất phá hoại, chỉ thích phá vì hận thù chứ không vì lợi ích của dân tộc, đất nước.

Qua đây ta có thể thấy rất rõ rằng: đám phản động Việt tân thật ra chỉ là đám người cuồng ngôn, vô trí, thích “cắn càn” linh tinh mà thôi!

Hits: 31

Similar Posts