Ngày 12/12, Liên Bộ Công thương-Tài chính có kỳ điều chỉnh định kỳ đối với các mặt hàng xăng dầu bán lẻ trên thị trường. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm.

Theo quyết định của liên bộ Công thương-Tài chính, giá xăng E5 RON92 giảm 1.333 đồng/lít, về mức không quá 20.346 đồng/lít; xăng RON 95-III có giá mới không quá 21.200 đồng/lít, giảm 1.504 đồng/lít.

Cùng với đó, dầu diesel giảm 1.543 đồng/lít, xuống mức không quá 21.670 đồng mỗi lít, dầu hỏa giảm 1.661 đồng/lít, giá mới không quá 21.901 đồng/lít, còn dầu mazút giảm 937 đồng/kg, về mức không quá 13.016 đồng/kg.

Diễn biến giá xăng dầu một năm qua (theo số liệu của Bộ Công thương). Đồ họa: Bảo Minh

Trong kỳ điều hành này, mức trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON92 là 300 đồng/lít, xăng RON95 là 400 đồng/lít, dầu diesel là 800 đồng/lít; dầu mazut là 500 đồng/kg và dầu hỏa là 500 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, nhà điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ Bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Việc áp dụng mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 12/12. Việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 12/12.

Theo: nhandan.vn

Hits: 17

Similar Posts