Trong những ngày này, tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã bắt đầu triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, chủ yếu là các hoạt động hướng về nhân dân, hướng về những cán bộ mặt trận tiêu biểu đang hằng ngày, hằng giờ đóng góp công sức cho cộng đồng.

Ðại diện các gia đình tại thôn 1, xã Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai ký kết thực hiện phong trào thi đua trong Ngày hội Ðại đoàn kết. (Ảnh LÊ ÐẠI)

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong cả nước, hiện nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đang tích cực triển khai các hoạt động chuẩn bị cho Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc sẽ được tổ chức rộng rãi ở các khu dân cư. Tại đây, sẽ có nhiều hoạt động biểu dương người dân tiêu biểu và tặng quà, hỗ trợ người dân nghèo. Bên cạnh đó, các cán bộ mặt trận tiêu biểu, có những đóng góp thiết thực, cụ thể trong hoạt động của khu dân cư, của Mặt trận cơ sở sẽ được tôn vinh, khen thưởng.

Tại Quảng Trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cho biết: Mặt trận Tổ quốc phường Ðông Lễ, thành phố Ðông Hà vừa phối hợp Ban công tác mặt trận khu phố Lương An tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Ðây là khu dân cư được lựa chọn để tổ chức điểm Ngày hội của tỉnh Quảng Trị. Báo cáo tại Ngày hội, Ban công tác mặt trận khu phố Lương An cho biết, khu phố có địa bàn khá rộng, có 205 hộ với 880 nhân khẩu, có làng truyền thống Lương An được hình thành từ hàng trăm năm trước với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán đa dạng. Thời gian qua, tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-trật tự, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường. Ban công tác mặt trận khu phố tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ðáng chú ý, tại khu phố đã tạo ra phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh nội lực của mỗi người dân, qua đó giúp đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong khu phố không ngừng được cải thiện. Ban công tác mặt trận khu phố đã tích cực, chủ động phối hợp chính quyền địa phương động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp 520 triệu đồng, xây dựng ba tuyến đường bê-tông hóa; với sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban công tác mặt trận khu phố đã tập trung giải quyết nhu cầu về nhà ở cho gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, xây mới hai nhà với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Ðược biết, từ ngày 29/10 đến 18/11, 801 khu dân cư tại tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò chủ thể của người dân, vai trò cộng đồng tự quản, thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, đã tổ chức Hội nghị biểu dương 105 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017-2022. Những năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở đã vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở; phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Thực hiện Ðề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chính quyền, các ngành chức năng, các tổ chức thành viên trong tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Ðề án. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, việc thực hiện xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Sau một năm triển khai thực hiện đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ 2.464 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách làm mới và sửa chữa nhà ở, đạt 64,5% mục tiêu của Ðề án.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang. Nhờ đó, hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân có nhiều khởi sắc, các phong tục tập quán lạc hậu được xóa bỏ.

Thiết thực tham gia chăm lo, giúp đỡ người nghèo, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã tích cực triển khai các phương thức vận động mới theo hướng kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để giúp đỡ trực tiếp cho người nghèo. Từ năm 2017 đến nay Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 57 tỷ đồng, trong đó Mặt trận Tổ quốc cấp xã vận động được gần 9 tỷ đồng; hỗ trợ gần 500 hộ phát triển kinh tế. Phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, Mặt trận cấp xã phối hợp với các tổ chức thành viên thành lập và phát huy hiệu quả 4.577 tổ, nhóm tự quản về thu gom, phân loại và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa…

Các hoạt động hướng về nhân dân, nhất là người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác mặt trận tại cơ sở sẽ là trọng tâm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thời gian tới. Chủ trương đó sẽ được triển khai liên tục, có điểm nhấn cụ thể chứ không chỉ dựa vào những ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn. Ðiều đó sẽ góp phần quan trọng nâng cao vai trò, uy tín của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực tế cuộc sống của nhân dân./.

Theo: Báo Nhân dân

Hits: 19

Similar Posts