NDĐT – Ngày 1-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã thông báo kết quả kiểm tra, xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Để tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý, tỉnh Hà Giang đã thành lập 36 đoàn kiểm tra, trong đó: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập 15 đoàn; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thành lập 21 đoàn.

Tổng số cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hà Giang, tính đến thời điểm báo cáo ngày 30-9-2019 là 151 trường hợp. Trong đó, số cán bộ, đảng viên đã được kiểm tra, xử lý trước khi có kết luận số 486 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang là hai trường hợp (trường hợp đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang bị kỷ luật cảnh cáo; trường hợp đồng chí Vũ Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang bị kỷ luật cảnh cáo).

Số cán bộ, đảng viên phải tiến hành kiểm tra là 149 người. Trong đó, tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm tra, xem xét, xử lý đối với 137 trường hợp, còn 12 trường hợp ngoài Đảng bộ tỉnh quản lý.

Kết quả kiểm tra, xử lý đối với 137 trường hợp như sau: Có 46 cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đã bị xử lý kỷ luật. Trong đó có 42 trường hợp bị khiển trách; một người bị cảnh cáo; ba trường hợp bị khai trừ Đảng. 29 cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm. 57 cán bộ, đảng viên đang tiếp tục kiểm tra, xem xét xử lý. Bốn trường hợp tạm dừng chưa xem xét, xử lý (hai người chờ kết quả xét xử của tòa án; hai người đang mắc bệnh hiểm nghèo). Có một trường hợp kiểm tra nhưng không có khuyết điểm vi phạm.

Về kết quả kiểm điểm đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng thi, các ban của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018. Ngày 29-8-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã chủ trì họp để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng thành viên trong Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, các ban Hội đồng thi có liên quan đến trách nhiệm dẫn đến sai phạm.

UBND tỉnh đã thống nhất đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, Ban thư ký, Ban Chấm thi. Yêu cầu tập thể và các cá nhân thành viên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đối với các ban in sao đề thi, ban coi thi, ban vận chuyển và bàn giao đề thi, ban làm phách, ban phúc khảo đề thi được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng nêu một số khó khăn trong quá trình kiểm tra, xử lý. Đây là vụ việc phức tạp, liên quan nhiều cán bộ, đảng viên trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và thuộc nhiều đảng bộ khác nhau. Một số cán bộ, đảng viên nhận thức về trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên còn hạn chế.

Từ kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc:

Đối với các trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật, đều phải thông báo công khai. Sau khi xử lý kỷ luật về mặt Đảng, giao cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể xem xét, xử lý về mặt hành chính.

Đối với các trường hợp đang tiếp tục thẩm tra, xác minh, làm rõ và đang thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét kỷ luật, yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương triển khai thực hiện dứt điểm, xử lý đến đâu, thông báo công khai đến đó.

Đối với cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm, nhưng chưa có đủ cơ sở kết luận có tác động, can thiệp, nhờ giúp đỡ thì yêu cầu rút kinh nghiệm trước chi bộ và tổ chức Đảng. Đồng thời tổ chức Đảng quản lý đảng viên tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm mới, có liên quan thì tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định và áp dụng tình tiết tăng nặng.

Với cán bộ, đảng viên ngoài Đảng bộ tỉnh quản lý sẽ báo cáo lên Ủy ban Kiểm tra T.Ư xem xét, xử lý.

 

Hits: 53

Similar Posts